Saltar apartados
  • UA
  • EDUA
  • TESIS DOCTORALS EN PROCÉS DE TRAMITACIÓ

TESIS DOCTORALS EN PROCÉS DE TRAMITACIÓ

LA DEFENSA DE TESI DE MANERA PRESENCIAL ÍNTEGRAMENT NO ÉS POSSIBLE. TROBARÀ LES INSTRUCCIONS PER A la DEFENSA PER VIDEOCONFERÈNCIA EN AQUEST ENLLAÇ

NOTÍCIES I ESDEVENIMENTS

02/07/2020
JUAN MANUEL GONZÁLEZ FORTE

OPTA A MENCIÓ DE DOCTORAT INTERNACIONAL

TÍTOL: "Característiques de la comprensió dels nombres racionals en estudiants d'educació primària i secundària"

DEPARTAMENT: Innovació i Formació Didàctica

DIRECTORA: Dra. Dª. Ceneida Fernández Verdú

DATA LECTURA: 02/09/2020 (Pendent de confirmar pel secretari/a del Tribunal)

PARAULES CLAU: Nombres racionals, fraccions, nombres decimals, educació primària i secundària

01/07/2020
ANDRÉS FELIPE QUINTERO JAIME

OPTA LA MENCIÓ DE DOCTORAT INTERNACIONAL

TÍTOL: "Electrochemical functionalization of nanostructured carbon material for bioelectrochemical applications".

CENTRE: I.U. de Materials

DIRECTORS: Dra. Emilia Morallón Núñez i Dr. Diego Cazorla Amorós.

DATA DE LECTURA: 22-07-2020 (Pendent de confirmar pel Secretari/a del tribunal).

PARAULES CLAU: Functionalization, bioelectrochemistry, carbon materials, electrochemistry, nanostructured

30/06/2020
CRISTINA BORLEA

TÍTOL: "Estudie soci-iconogràfic sobre l'adquisició de capital social en la formació identitària d'un grup d'afeccionats al tango argentí a Romania"

CENTRE: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

DIRECTOR: DR. Sr. Juan Antonio Roche Cárcel

DATA LECTURA: 17/07/2020 (Pendent de confirmar pel secretari/a del Tribunal)

PARAULES CLAU: Tango, Romania, anàlisi soci-iconogràfic, fotosociología, capital social

30/06/2020
MANUEL ORTIZ FERNÁNDEZ

TÍTOL: "Configuració actual del consentiment informat en la lex artis i com a garantia dels drets constitucionals; pressupostos de la responsabilitat civil davant la seua vulneració"

CENTO: Facultat de Dret

DIRECTORA: Drs. Sr. Juan Antonio Moreno Martínez i Dª. Cristina López Sánchez

DATA LECTURA: 17-09-2020 (Pendent de confirmar pel secretari/a del Tribunal).

PARAULES CLAU: responsabilitat, consentiment informat, dret, garantia, lex artis

29/06/2020
MÓNICA PARRA GRANDE

TÍTOL: "Caracterització de la microbiota vesical en pacients amb neoplàsia maligna de bufeta"

DEPARTAMENT: Fisiologia, Genètica i Microbiologia

DIRECTORA: Dra. Dª. Victoria Sánchez Hellín

DATA LECTURA: 28/07/2020 (Pendent de confirmar pel secretari/a del Tribunal)

PARAULES CLAU: Microbiota, càncer de bufeta

26/06/2020
DIEGO FELIPE BLANCO

OPTA A MENCIÓ DE DOCTORAT INTERNACIONAL

TÍTOL: "Salicylic Acid-Catalyzed Radical Arylations from In-situ Formed Arenediazonium Salts".

CENTRE: I.O. Síntesi Orgànica

DIRECTOR: Dr. José Carlos González Gómez

DATA DE LECTURA: (Pendent de confirmar pel secretari/a del Tribunal)

PARAULES CLAU: Aniline, Aryl, Radical, Aryl Radicals, Salicylic Acid

25/06/2020
MIRZA ORUC

TÍTOL: "Comparative Analysis in Palliative Care Competencies".

CENTRE: Facultat de Ciències de la Salut.

DIRECTORS: DR. Miguel Richart Martínez i DRA..Mª Josefa Cabañero Martínez.

DATA DE LECTURA: (Pendent de confirmar pel secretari/a del Tribunal)

PARAULES CLAU; Palliative care, nurses, terminal ill, PALCOM.

19/06/2020
ESTEBAN MORELLE HONGRIA

OPTA A MENICÓ DE DOCTORAT INTERNACIONAL

TÍTOL: "Nous reptes en la protecció del medi marí. La reconexión verda: entre el dret ambiental i la criminologia per a la conservació de la biodiversitat".

CENTRE: Facultat de Dret.

DIRECTORA: Dra. Dª.Mercedes Ortiz García

DATA DE LECTURA: (Pendent de confirmar pel secretari/a del Tribunal)

PARAULES CLAU: Delicte ambiental, dret ambiental, criminologia verda, ordenació, planificació espacial marítimal

19/06/2020
KRISTIAN ALONSO STENBERG

OPTA A MENCIÓ DE DOCTORAT INTERNACIONAL

TÍTOL: "Disseny i Implementació d'un simulador d'Anàlisi Causal%u201D

DEPARTAMENT: Matemàtica Aplicada

DIRECTORS: Drs. Sr. Miguel LLORET Climent i Sr. Josué Antonio Nescolarde Selva.

DATA LECTURA: 15/07/2020 (Pendent de confirmar pel secretari/a del Tribunal)

PARAULES CLAU: Anàlisi Causal, Teoria General de Sistemes, Teoria de Grafs, Teoria del Caos Discret, Modelització, Sistema Complex, Atractores, Smarta

11/06/2020
MARÍA PILAR ESCOBAR ESTEBAN

TÍTOL: Un enfocament multidimensional basat en RDF per a la publicació de Linked Open

DEPARTAMENT: Llenguatges i Sistemes Informàtics

DIRECTORS:: Drs. Sr. Manuel Marco Such i Sr. Jesús Peral Cortés

DATA LECTURA: 07/07/2020

ENLLAÇ PÚBLIC VIDEOCONFERÈNCIA: https://meet.google.com/azn-arek-ztc

PARAULES CLAU: Dades obertes, Dades obertes enllaçades, Model multidimensional, Qualitat de dades, Dades obertes.

11/06/2020
ALDRIN MARCEL ESPÍN LEÓN

TÍTOL: "Caracterització i quantificació de la identitat cultural: aplicació a la cultura indígena amazònica"

DEPARTAMENT: Tecnologia Informàtica i Computació

DIRECTORS: Drs. Sr. Antonio Manuel Jimeno Morenilla i Dª María Luisa Pertegal Felices

DATA LECTURA: 06/07/2020

ENLLAÇ PÚBLIC VIDEOCONFERÈNCIA: https://meet.google.com/rpa-wxwc-arz

PARAULES CLAU: Amazonía, comunitat Waorani, mesurament de la identitat cultural, intel·ligència

artificial, preservació de la identitat indígena.

09/06/2020
YESID SNEIDER MURILLO ACEVEDO

TESIS EN RÉGIMEN DE COTUTELA INTERNACIONAL CON LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (COLOMBIA)

TÍTOL: "Estudi de l'efecte de les propietats fisicoquímiques del carbó activat com a suport catálitico i fotocatalizador per a la degradació de fenol des de solució aquosa"

CENTRE: Institut Universitari de Materials

DIRECTORS: Drs. Sr. Joaquín silvestre Albero i Sr. Juan Carlos Moreno Pijarán.

DATA LECTURA: (Pendent de confirmar pel secretari/a del Tribunal)

PARAULES CLAU: Bioregeneración, Adsorció, Fotocatálisis, Carbó Activat, Fenol

09/06/2020
MARÍA FRANCISCA CÉSPEDES LÓPEZ

OPTA A LA MENCIÓ DE DOCTORAT INTERNACIONAL

TÍTOL: "Qualificació energètica i preu de l'habitatge. Anàlisi dels preus de venda en la

província d'Alacant (Espanya)"

INSTITUT: Institut Universitari de l'Aigua i de les Ciències Ambientals

DIRECTORS: Drs. Sr. Pablo Martí Ciriquián i Sr. Raúl Tomás Mora García

DATA LECTURA: 10/07/2020

ENLLAÇ PÚBLIC VIDEOCONFERÈNCIA: https://meet.google.com/pip-itfq-wyg

PARAULES CLAU: Prima econòmica de la qualificació energètica, Eficiència energètica, Regressió, Multinivell, Meta-anàlisi, Meta-regressió, Preus de venda, Revisió sistemàtica

08/06/2020
ANASTASIA TERSKAYA

OPTA A LA MENCIÓ DE DOCTORAT INTERNACIONAL

TÍTOL: "Essays in applied Microeconomics and Genomics".

DEPARTAMENT: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.

DIRECTORA: Dra. Dª. Anna Sanz-de-Galdeano Aleixandre.

DATA LECTURA: 08-07-2020 

PARAULES CLAU: desigualtat econòmica, inversions parentals, genomics, salut, efecte de parells.

13/03/2020
ESTHER RUBIO CÓRDOBA

TÍTOL: "Ciberassetjament i ajust psicosocial en l'adolescència"

DEPARTAMENT: Psicologia Evolutiva i Didàctica

DIRECTORES: Dres. Dª. Beatriz Delgado Domenech i  Dª.Mª Carmen Martínez Monteagudo 

DATA LECTURA: 27/04/2020 (Pendent de confirmar pel secretari/a del Tribunal)

PARAULES CLAU: Ciberassetjament, intel·ligència emocional, agressivitat, ansietat social, metes acadèmiques

12/03/2020
MARÍA DEL CARMEN SORIA BOIX

TÍTOL: "Zoogeografia i ecologia evolutiva del senglar (Els seus scrofa) i les llebres (Lepus spp.) en el nord-oest d'Àfrica"

CENTRE: Facultat de Ciències

DIRECTOR/A: Drs. Sr. Vicente Urios Moliner i Dª. Mª del Pilar Donat Torres

DATA LECTURA: (Pendent de confirmar pel secretari/a del Tribunal)

PARAULES CLAU: Àfrica, ADN, ecologia evolutiva, holotip, llebre.

11/03/2020
OMAR BOUABDELLAH

OPTA A MENCIÓ DE DOCTORAT INTERNACIONAL

TÍTOL: "Transferència dels referents culturals en les pel·lícules de Shrek: un estudi de cas sobre les versions subtitulades i doblegades de l'anglès a l'espanyol, francès i àrab"

CENTRE: Facultat de Filosofia i Lletres

DIRECTOR: Dr. D.Pedro Mogorrón Horta.

DATA LECTURA:  (Pendent de confirmar pel secretari/a del Tribunal)

PARAULES CLAU: Traducció audiovisual, referents culturals, subtitulació, doblatge.

06/03/2020
VICENTE SEGURA MARTÍNEZ

TÍTOL: "Cultura industrial, ludisme i projecció literària".

CENTRE: Facultat de Filosofia i Lletres.

DIRECTORES: Dras. dª.  Silvia Caporale Bizzini i  Dª. Rosa Ana Gutiérrez Lloret.

DATA LECTURA: 24-05-2020 (Pendent de confirmar pel secretari/a del Tribunal).

PARAULES CLAU: Ludisme, romanticisme, novel·la victoriana i sindicalisme democràtic.

05/03/2020
JUAN FERRER MARSAL

TÍTOL: "REVOLUCIÓ CIENTÍFICA DEL SEGLE XX I LA SOCIOLOGIA EVOLUCIONISTA. Una investigació sobre l'acció social racional".

CENTRE: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.

DIRECTORS: Drs. DBenjamí Oltra i  D. Martín dels Sants.

DATA LECTURA: 22-05-2020 (Pendent de confirmar pel secretari/a del Tribunal)

PARAULES CLAU: Evolució cultural, tipificació, acció social racional, canvi de paradigmes, característiques emergents.

28/02/2020
GERARD MAHIQUES SEGURA

TÍTOL: "Artroplastia total de maluc primari amb plançó no cementat i parell de fricció ceràmica-ceràmica en pacients menors de 40 anys".

CENTRE: Facultat de Ciències de la Salut.

DIRECTOR/A: Drs. D.Francisco Antonio Miralles Muñoz i Dª. María Flores Biscaia Moreno.

DATA LECTURA: 07-04-2020 (Pendent de confirmar pel secretari/a del Tribunal)

PARAULES CLAU: Estudi prospectiu; artroplastia total de maluc; no cementat; ceràmica-ceràmica; supervivència.

26/02/2020
ALFREDO ELÍAS ASENSIO PASCUAL

TÍTOL: "Influència d'artroplastia total de maluc previ sobre la funció d'una subseqüent artropalstia total de genoll ipsilateral".

CENTRE: Facultat de Ciències de la Salut.

DIRECTOR/A: Drs. Dª. María Flores Vizcaya Moreno i Sr. Alejandro Lizaur Utrilla

DATA LECTURA: 03-04-2020 (Pendent de confirmar pel secretari/a del Tribunal).

PARAULES CLAU: Artroplastia total de genoll; Artroplastia total de maluc; Ipsilateral; Resultats funcionals.

25/02/2020
ADRIANA MILENA COLLAZOS STÜWE

TÍTOL: "Règim jurídic per al control i la gestió de l'aigua de llast dels vaixells"

CENTRE: Facultat de Dret

DIRECTORS: DR. Sr. Gabriel Real Ferrer i Dr. Sr. José Juste Ruiz

DATA LECTURA: 02/04/2020

PARAULES CLAU: Aigua de llast, vaixells, port, espècies exòtiques invasores, medi marí.

24/02/2020
ANTONIO CORTÉS CASTILLO

TÍTOL: "Modelització de la propagació d'informació a través de les xarxes informàtiques"

CENTRE: Institut Universitari d'Investigació Informàtica.

DIRECTORA: Dra. Dª. María Teresa Signes Pont.

DATA LECTURA: 20/03/2020

PARAULES CLAU: xarxes informàtiques.

24/02/2020
MAXIMILIANO ALBERTO ARAMBURO CARRER

TÍTOL: "Decisió judicial i prova en l'obra de Michele Taruffo".

CENTRE: Facultat de Dret.

DIRECTOR/A: Drs. Sr. Manuel Atienza Rodríguez i Sr. José Daniel González Lagier

DATA LECTURA: 07-07-2020 (Pendent de confirmar pel secretari/a del Tribunal)

PARAULES CLAU: Decisió judicial, resolució judicial, administració de justícia, prova, motivació de la sentència.

21/02/2020
COPELIA MATEO GUILLÉN

OPTA A LA MENCIÓ DE DOCTORAT INTERNACIONAL

TÍTOL: "ONLINE STRATEGIES TO FOSTER AUTONOMOUS ENGLISH LANGUAGE LEARNING IN VIRUTAL ENVIRONMENTS: The case of the COMALAT European Project".

CENTRE: Facultat de Filosofia i Lletres

DIRECTORA: Dra. Dª Teresa Morell Moll.

DATA LECTURA: 29-07-2020

PARAULES CLAU: Foreign language learning; Virtual learning environments, self-directed language learning, language learning styles, online language learning strategies.

12/02/2020
ANTONIO MARTÍNEZ COPETE

OPTA A l'ESMENT DE DOCTORAT INTERNACIONAL

TÍTOL: "The effects of captioning and viewing original versions in english on long-term acquisition and comprehension of the english language".

CENTRE: Facultat de Filosofia i Lletres.

DIRECTORA: Dra. Dª María Isabel Balteiro Fernández

DATA LECTURA: 10-07-2020

PARAULES CLAU: Captioning, Incidental Learning, Original Version, Vídeo Streaming.

Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant - Secretaria administrativa


Escola de Doctorat
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Espanya)

Tel: (+34) 96 590 3466

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: https://twitter.com/EduaDoctorat

Facebook: https://www.facebook.com/EscuelaDoctoradoUniversidadAlicante?ref=hl

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464