Saltar apartados

TIPUS D'ACCÉS ALS ESTUDIS DE DOCTORAT

Segons l'establit en l'article 6 del RD 99/2011 i l'article 2 del RD 43/2015
 • ACCÉS TIPUS 1:Estar en possessió dels títols oficials espanyols de Grau i Màster, sempre que s'hagen superat, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. Documentació a aportar:
  • Còpia del títol de Grau.
  • Certificació d'estudis de Grau (amb crèdits)
  • Còpia del títol de Màster Universitari
  • Certificació d'estudis de Màster  Universitari (amb crèdits)
 • ACCÉS TIPUS 2: Estar en possessió d'un títol universitari espanyol, que habilite a l'accés a Màster oficial, i haver superat almenys 300 crèdits ECTS en conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60 hauran de ser de nivell de Màster. Documentació a aportar:
  • Còpia del títol d'universitari espanyol
  • Certificació d'estudis d'aquest títol (amb crèdits)
  • Certificació d'estudis de Màster Oficial (amb crèdits)
  • Si fóra necessari, certificats d'altres estudis universitaris fins a completar els 300 crèdits requerits.
 • ACCÉS TIPUS 3: Estar en possessió d'un títol universitari d'un altre país integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), que habilite a l'accés a Màster oficial, i haver superat almenys 300 crèdits ECTS en conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60 hauran de ser de nivell de Màster. Documentació a aportar (traduïda al castellà o valencià) :
  • Còpia del títol universitari d'un altre país integrant EEES
  • Certificació d'estudis d'aquest títol (amb crèdits)
  • Certificació d'estudis de Màster Oficial (amb crèdits)
  • Si fóra necessari, certificats d'altres estudis universitaris fins a completar els 300 crèdits requerits.
 • ACCÉS TIPUS 4: Estar en possessió del títol oficial espanyol de Grau amb durada d'almenys 300 crèdits ECTS. Documentació a aportar:
  • Còpia del Títol de Grau
  • Certificació d'estudis d'aquest títol (amb crèdits)

En aquest apartat s'inclouen també els posseïdors de titulacions oficials universitàries espanyoles anteriors a les regulades en el RD 1393/2007 (BOUA 05/03/2014)

 • ACCÉS TIPUS 5: Estar en possessió d'un títol universitari oficial i haver obtingut plaça en formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, amb avaluació positiva d'almenys dos anys de formació per a l'obtenció del títol oficial d'alguna especialitat en Ciències de la Salut. Documentació a aportar:
  • Còpia del Títol
  • Acreditació de l'obtenció de plaça en formació sanitària especialitzada              
  • Certificació d'avaluació positiva (mínim dos anys)
 • ACCÉS TIPUS 6: Títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers, prèvia comprovació que aquest acredita nivell de formació equivalent al títol oficial espanyol de Màster Universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a accés a estudis de doctorat. Documentació a aportar (traduïda i legalitzada):
  • Còpia del títol
  • Certificació d'estudis d'aquest títol (amb crèdits)
  • Certificació de la universitat d'origen on conste que amb aqueixa titulació es pot accedir a estudis de doctorat
 • ACCÉS TIPUS 7:Estar en possessió d'un altre títol espanyol de Doctor conforme a anteriors ordenacions universitàries. Documentació a aportar:
  • Còpia del Títol de Doctor
Segons l'establit en el segon apartat de la Disposició Addicional Segona del RD 99/2011
 • ACCÉS TIPUS 8: Llicenciats, Arquitectes o Enginyers que estiguen en possessió del Diploma d'Estudis Avançats segons RD 778/1998. Documentació a aportar:
  • Còpia del DEA
 • ACCÉS TIPUS 9: Llicenciats, Arquitectes o Enginyers que estiguen en possessió de la Suficiència Investigadora segons RD 185/1985. Documentació a aportar:
  • Copia certificació acadèmica personal on conste que s'ha obtingut la Suficiència Investigadora
 • ACCÉS TIPUS 10: Altres estudis universitaris.- Si els estudis universitaris que ha realitzat no s'ajusten als tipus d'accessos anteriors, aportació de tota la documentació necessària perquè estudiem la seua sol·licitud d'accés (còpies de títols, còpies de certificacions, etc….)

 

Segons l'establit en l'article 6 del RD 99/2011 i l'article 2 del RD 43/2015
 • ACCÉS TIPUS 1:Estar en possessió dels títols oficials espanyols de Grau i Màster, sempre que s'hagen superat, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. Documentació a aportar:
  • Còpia del títol de Grau.
  • Certificació d'estudis de Grau (amb crèdits)
  • Còpia del títol de Màster Universitari
  • Certificació d'estudis de Màster  Universitari (amb crèdits)
 • ACCÉS TIPUS 2: Estar en possessió d'un títol universitari espanyol, que habilite a l'accés a Màster oficial, i haver superat almenys 300 crèdits ECTS en conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60 hauran de ser de nivell de Màster. Documentació a aportar:
  • Còpia del títol d'universitari espanyol
  • Certificació d'estudis d'aquest títol (amb crèdits)
  • Certificació d'estudis de Màster Oficial (amb crèdits)
  • Si fóra necessari, certificats d'altres estudis universitaris fins a completar els 300 crèdits requerits.
 • ACCÉS TIPUS 3: Estar en possessió d'un títol universitari d'un altre país integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), que habilite a l'accés a Màster oficial, i haver superat almenys 300 crèdits ECTS en conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60 hauran de ser de nivell de Màster. Documentació a aportar (traduïda al castellà o valencià) :
  • Còpia del títol universitari d'un altre país integrant EEES
  • Certificació d'estudis d'aquest títol (amb crèdits)
  • Certificació d'estudis de Màster Oficial (amb crèdits)
  • Si fóra necessari, certificats d'altres estudis universitaris fins a completar els 300 crèdits requerits.
 • ACCÉS TIPUS 4: Estar en possessió del títol oficial espanyol de Grau amb durada d'almenys 300 crèdits ECTS. Documentació a aportar:
  • Còpia del Títol de Grau
  • Certificació d'estudis d'aquest títol (amb crèdits)

En aquest apartat s'inclouen també els posseïdors de titulacions oficials universitàries espanyoles anteriors a les regulades en el RD 1393/2007 (BOUA 05/03/2014)

 • ACCÉS TIPUS 5: Estar en possessió d'un títol universitari oficial i haver obtingut plaça en formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, amb avaluació positiva d'almenys dos anys de formació per a l'obtenció del títol oficial d'alguna especialitat en Ciències de la Salut. Documentació a aportar:
  • Còpia del Títol
  • Acreditació de l'obtenció de plaça en formació sanitària especialitzada              
  • Certificació d'avaluació positiva (mínim dos anys)
 • ACCÉS TIPUS 6: Títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers, prèvia comprovació que aquest acredita nivell de formació equivalent al títol oficial espanyol de Màster Universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a accés a estudis de doctorat. Documentació a aportar (traduïda i legalitzada):
  • Còpia del títol
  • Certificació d'estudis d'aquest títol (amb crèdits)
  • Certificació de la universitat d'origen on conste que amb aqueixa titulació es pot accedir a estudis de doctorat
 • ACCÉS TIPUS 7:Estar en possessió d'un altre títol espanyol de Doctor conforme a anteriors ordenacions universitàries. Documentació a aportar:
  • Còpia del Títol de Doctor
Segons l'establit en el segon apartat de la Disposició Addicional Segona del RD 99/2011
 • ACCÉS TIPUS 8: Llicenciats, Arquitectes o Enginyers que estiguen en possessió del Diploma d'Estudis Avançats segons RD 778/1998. Documentació a aportar:
  • Còpia del DEA
 • ACCÉS TIPUS 9: Llicenciats, Arquitectes o Enginyers que estiguen en possessió de la Suficiència Investigadora segons RD 185/1985. Documentació a aportar:
  • Copia certificació acadèmica personal on conste que s'ha obtingut la Suficiència Investigadora
 • ACCÉS TIPUS 10: Altres estudis universitaris.- Si els estudis universitaris que ha realitzat no s'ajusten als tipus d'accessos anteriors, aportació tota la documentació necessària perquè estudiem la seua sol·licitud d'accés (còpies de títols, còpies de certificacions, etc….)

 

Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant - Secretaria administrativa


Escola de Doctorat
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Espanya)

Tel: (+34) 96 590 3466

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: https://twitter.com/EduaDoctorat

Facebook: https://www.facebook.com/EscuelaDoctoradoUniversidadAlicante?ref=hl

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464