Saltar apartados
 • UA
 • EDUA
 • Preguntes freqüents sobre la preinscripció

Preguntes freqüents sobre la preinscripció

COM ES DESENVOLUPA EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ?

Existeixen dues fases:

 • La fase d'admissió, que es desenvolupa per la Comissió acadèmica de cada programa de doctorat (Més informació en aquesta pàgina ).
 • La fase d'accés, que es desenvolupa per la Secretaria administrativa de l'Escola de Doctorat (Més informació en aquesta pàgina ).

QUINS SÓN ELS CRITERIS D'ADMISSIÓ A VALORAR PER CADA COMISSIÓ ACADÈMICA?

En la pàgina informativa de cada programa de doctorat estaran reflectits aquests criteris. Si no estigueren, poden posar-se en contacte amb la Comissió acadèmica corresponent i traslladar la pregunta.

QUINS SÓN ELS REQUISITS D'ACCÉS A UN PROGRAMA DE DOCTORAT?

Requisits d'accés.

Els criteris bàsics per a poder accedir als nous programes de doctorat, segons l'Art. 6 del RD 99/2011, són els següents:

 • Tenir una formació acadèmica de nivell universitari de 300 ECTS, com a mínim.
 • D'aqueixos 300 ECTS, almenys, 60 crèdits han de ser de nivell de màster.

Açò implica el següent: Si amb les titulacions que es posseïsquen no es poguera acreditar aqueixa formació en aquest tipus de crèdits, s'haurà de presentar a més dels títols corresponents, un certificat de la universitat d'origen, on conste que amb aquests títols es pot accedir als estudis de doctorat en el país d'expedició dels mateixos. Aquesta certificació és imprescindible, sense ella no es podrà accedir als estudis de doctorat.

QUINA ÉS L'ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS I LES TAXES ACADÈMIQUES DE MATRÍCULA?

El cost dels estudis de doctorat dependrà de determinats aspectes. Estructura dels estudis de doctorat

 • Les taxes acadèmiques són les establides per la GV. L'import del rebut de matrícula anualment estarà compost per la taxa per tutela acadèmica i taxes administratives per la targeta d'indentificación universirtaria (TIU) i segur escolar, si escau. En el primer curs, a més, es pagarà una taxa per obertura d'expedient.
 • Les taxes de les activitats formatives transversals obligatòries, unes comunes per a tots els programes, altres específiques de cadascun d'ells, són les següents:
  • El cost de les activitats comunes estarà inclòs en la taxa per tutela acadèmica.
  • El cost de les activitats específiques dependrà de les despeses que puguen ocasionar a l'alumne o alumna el desplaçament, la inscripció, l'estada, etc., és a dir despeses corrents que no són taxes acadèmiques ni administratives de la Universitat d'Alacant.
 • Els complements formatius seran assignatures de qualsevol estudi de màster oficial de la UA; la taxes acadèmiques correspondran a les establides per als estudis de doctorat i varian segons l'àrea de coneixement.

ÉS POSSIBLE PREINSCRIURE'M SI NO TINC ENCARA EL TÍTOL D'ACCÉS?

No. Per a poder preinscriure's és necessari estar en possessió del títol que dóna accés o el justificant d'haver abonat les taxes d'expedició d'aqueix títol.

QUIN ÉS EL TERMINI PER A PODER PREINSCRIURE'M?


 • Els terminis de preinscripció (ordinari i extraordinari) pots consultar-los ací 

COM PUC preinscriure'm?

La preinscripció es realitza exclusivament a través d'Internet, emplenat aquest formulari (NO OPERATIU FINS A l'1 DE SETEMBRE) .

QUINS DOCUMENTS HE D'APORTAR PER A PREINSCRIURE'M?

S'haurà d'aportar la documentació relacionada en aquesta pàgina i dependrà del tipus d'accés seleccionat.

L'estudiant el títol del qual d'accés pertanga a l'EEES no és necessària la legalització dels títols que aporte però sí és necessària la traducció al castellà o valencià.

És recomanable que els arxius que es pugen estiguen creats amb una resolució (qualitat) baixa i que estiguen guardats en un format pdf, d'aquesta forma s'evita que pesen massa. També és molt recomanable que, una vegada fet l'anterior, siguen comprimits en format .rar o .zip abans d'introduir-los en el formulari.

La grandària total de tots els arxius pujats al formulari no ha de superar els 28 MB.

QUINS DOCUMENTS HE D'APORTAR PER A PREINSCRIURE'M SI EL MEU TÍTOL D'ACCÉS ÉS ESTRANGER I NO PERTANY A l'EEES?

 • Certificat de la universitat d'origen on conste que amb els seus estudis universitaris es pot accedir als estudis de doctorat en el país d'expedició dels títols d'aquests estudis (i la seua traducció al castellà o valencià).
 • Justificant d'haver abonat la taxa corresponent a l'estudi d'equivalència dels estudis estrangers no homologats. El rebut d'aquesta taxa es descarrega de forma electrònica des del mateix formulari de preinscripció i es pot pagar:
  • Mitjançant targeta de crèdit des del mateix formulari, o
  • També es pot imprimir per al seu pagament en els bancs que apareixen en el rebut, o
  • Mitjançant transferència internacional (consulte ací les instruccions).
 • Una vegada comprovat que la taxa ha sigut pagada, es procedirà a realitzar l'estudi d'equivalència. Si aquest estudi resulta favorable, se seguirà amb el procediment d'accés de la persona interessada.
 • Còpia dels títols universitaris equivalents al títol oficial espanyol de màster universitari, i la seua traducció al castellà o valencià.
 • Certificats acadèmics d'aquests títols (amb assignatures, hores i/o crèdits), i la seua traducció al castellà o valencià.

Els documents que no estiguen en llengua castellana o valenciana han d'estar traduïts a una d'aquestes llengües. No és necessari que la traducció siga oficial en el procés de preinscripció . Tampoc és necessari, per a la preinscripció, que els documents estiguen legalitzats , n'hi ha prou amb una còpia simple. Però en el procés de matrícula sí que hauran d'estar traduïts oficialment i legalitzats .

PUC PREINSCRIURE'M SI NO TINC ALGUN DELS DOCUMENTS EXIGITS?

És obligatori adjuntar el títol amb el qual s'accedeix o justificant d'haver abonat les taxes d'expedició del títol d'accés, i el document d'identitat.

Si no s'adjunta tota la documentació necessària o bé la Comissió Acadèmica o bé la Secretaria administrativa de l'EDUA podran rebutjar la sol·licitud d'accés .

COM PRESENTE ELS DOCUMENTS?

Els documents es presenten exclusivament adjuntant-los en el formulari de preinscripció . En el formulari, cada document té el seu camp per a pujar-ho a l'aplicació.

La grandària total de tots els arxius pujats al formulari no ha de superar els 28 MB.

És recomanable que els arxius que es pugen estiguen creats amb una resolució (qualitat) baixa i que estiguen guardats en un format pdf, d'aquesta forma s'evita que pesen massa. També és molt recomanable que, una vegada fet l'anterior, siguen comprimits en format .rar o .zip abans d'introduir-los en el formulari.

COM PUC SABER SI HE SIGUT ADMÈS O ADMESA?

 • Si la persona interessada ha sigut admesa per la Comissió Acadèmica i reuneix els requisits d'accés, des de la Secretaria administrativa de l'EDUA se li obrirà el seu expedient acadèmic i se li enviarà un correu electrònic, a l'adreça que va indicar en el seu formulari de preinscripció, donant-li instruccions, usuari i contrasenya, perquè puga realitzar la seua matrícula a través d'UACloud.
 • Si la persona interessada ha sigut admesa per la Comissió Acadèmica però no reuneix els requisits d'accés, des de la Secretaria administrativa es comunicarà la denegació de l'accés i els motius. Si aportara els documents que se li sol·liciten i aquests són correctes, se seguirà amb el procediment més amunt descrit. En el cas que no aportara els documents que se li sol·liciten, s'arxivarà el seu expedient sense més tràmit.
 • Si la persona interessada no ha sigut admesa per la Comissió Acadèmica, la Secretaria admnistrativa de l'EDUA procedirà a comunicar-li-ho, fent constar el motiu de la no admissió.

SI TINC ALGUN DUBTE O NECESSITE ALGUN ACLARIMENT SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ, ON PUC DIRIGIR-ME?

Pot realitzar la seua consulta a través d'aquest formulari

 

Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant - Secretaria administrativa


Escola de Doctorat
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Espanya)

Tel: (+34) 96 590 3466

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: https://twitter.com/EduaDoctorat

Facebook: https://www.facebook.com/EscuelaDoctoradoUniversidadAlicante?ref=hl

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464