Saltar apartados
 • UA
 • EDUA
 • Admissió, accés i matrícula en els estudis de doctorat

Admissió, accés i matrícula en els estudis de doctorat

AVÍS: En la segona fase de preinscripció (de l'1 al 15 de febrer de 2016) NO S'OFEREIXEN PLACES PER ALS SEGÜENTS DOCTORATS:

 • I001 DOCTORAT EN DRET.
 • I004 DOCTORAT EN INVESTIGACIÓ EDUCATIVA.
 • I005 DOCTORAT EN CIÈNCIES DEL MAR.
 • I011 DOCTORAT EN ECONOMIA (CONJUNT).
 • I013 DOCTORAT EN CIÈNCIES DE LA SALUT.
 • I016 DOCTORAT EN ENGINYERIA DE MATERIALS, ESTRUCTURES I TERRENY: CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE.
 • I021 DOCTORAT EN TURISME.

TERMINIS PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2015-16

  Procés Inici Finalització
Preinscripció alumnat de nou ingrés
1a fase 1 de setembre de 2015 30 de setembre de 2015
2a fase 1 de febrer de 2016 15 de febrer de 2016
Matrícula alumnat de nou ingrés 1a fase 1 d'octubre de 2015 30 d'octubre de 2015
2a fase 16 de febrer de 2016 15 de març de 2016
Matrícula alumnat en continuació d'estudis Únic termini 2 de setembre de 2015 9 de setembre de 2015
Comunicació de les comissions acadèmiques a l'EDUA de l'alumnat admès 1a fase 15 de setembre de 2015 5 d'octubre de 2015
2a fase 5 de febrer de 2016

19 de febrer de 2016

PREINSCRIPCIÓ (Formulari). DUES FASES: ADMISSIÓ I ACCÉS

AVÍS:En la 2a Fase de preinscripció que s'obrirà de l'1 al 15 de febrer de 2016, NO S'OFERIRAN PLACES PER ALS SEGÜENTS DOCTORATS:

 • E001 DOCTORAT EN DRET.
 • E004 DOCTORAT EN INVESTIGACIÓ EDUCATIVA.
 • E005 DOCTORAT EN CIÈNCIES DEL MAR.
 • E011 DOCTORAT EN ECONOMIA (CONJUNT).
 • E013 DOCTORAT EN CIÈNCIES DE LA SALUT.
 • E016 DOCTORAT EN ENGINYERIA DE MATERIALS, ESTRUCTURES I TERRENY: CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE.
 • E021 DOCTORAT EN TURISME.

Fase d'admissió (formulari de preinscripció)

En aquesta fase, la comissió acadèmica (CA) valorarà els documents referits als mèrits acadèmics de la persona interessada (criteris d'admissió). En la pàgina informativa de cada programa de doctorat estaran reflectits aquests criteris. Si no estigueren, pot posar-se en contacte amb aquesta comissió o l'òrgan proponent i traslladar la pregunta.

 • En primer lloc, s'haurà d'emplenar el formulari de preinscripció (obert únicament en els períodes de preinscripció, veure taula de més amunt) i posteriorment podrà escriure un correu electrònic a la comissió acadèmica del  programa de doctorat en el qual expresse el seu desig de matricular-se,  i també podrà adjuntar una presentació explicant els seus objectius dins de la línia d'investigació seleccionada. 
 • Una vegada emplenada la preinscripció, la CA valorarà la documentació presentada i resoldrà si escau o no l'admissió.
 • La CA emetrà el certificat d'admissió corresponent i l'enviarà a la Secretaria administrativa de l'EDUA. En el certificat es farà constar l'admissió o no, explicant els motius; en quina línia d'investigació; i el professorat tutor i, si escau, professorat director de tesi que se li haja assignat.
 • Si la persona no ha sigut admesa, la Secretaria administrativa de l'EDUA procedirà a comunicar-ho a l'interessat o interessada.
 • Si la persona que ha sigut admesa, es continuarà amb la fase d'accés.

ATENCIÓ: Les comissions acadèmiques podran sol·licitar el bloqueig a noves sol·licituds en qualsevol moment del procés .

Fase d'accés

En aquesta fase, la Secretaria administrativa de l'Escola de Doctorat (EDUA) estudiarà si la persona interessada compleix els requisits d'accés al doctorat 

 • Una vegada rebut en la Secretaria administrativa el certificat d'admissió favorable enviat per la CA, s'iniciarà l'estudi de si la persona reuneix o no ho requisits d'accés , revisant els títols i certificats acadèmics que ha aportat en la seua preinscripció.
 • Si els títols d'accés aportats són estrangers i no pertanyen a l'EEES, s'haurà d'abonar una taxa per l'estudi d'equivalència dels estudis estrangers no homologats i aportar una certificació de la universitat d'origen on conste que amb aqueixa titulació es pot accedir a estudis de doctorat en el país expedidor d'aquest títol. El rebut d'aquesta taxa es descarrega de forma electrònica des de dins del formulari de preinscripció, es pot pagar de forma electrònica (mitjançant targeta de crèdit) des de dins del formulari de preinscripció, i també es pot imprimir per al seu pagament presencial en els bancs que apareixen en el rebut o per a pagar mitjançant transferència internacional (consulte ací les instruccions per a fer correctament la transferència internacional). Una vegada que la Secretaria administrativa de l'EDUA constate que la taxa ha sigut pagada correctament, es procedirà a realitzar l'estudi d'equivalència dels títols estrangers adjuntats a la preiscripción. Si aquest estudi resulta favorable, se seguirà amb el procediment.
 • Si la persona que reuneix els requisits d'accés, des de la Secretaria administrativa se li obrirà el seu expedient acadèmic i se li enviarà un correu electrònic a l'adreça que va indicar en el seu formulari de preinscripció, donant-li les instruccions, usuari i contrasenya, perquè puga realitzar la seua matrícula a través d'UACloud .
 • Si la persona no reuneix els requisits d'accés, des de la Secretaria administrativa es comunicarà la denegació de l'accés i els motius. Si s'aportaren els documents que se sol·liciten, i aquests són correctes, es procedirà a l'obertura del seu expedient acadèmic i se li enviarà un correu electrònic a l'adreça que va indicar en el seu formulari de preinscripció, donant-li les instruccions, usuari i contrasenya, perquè puga realitzar la seua matrícula a través d'UACloud. En el cas que no s'aportaren els documents, s'arxivarà l'expedient sense més tràmit.

MATRÍCULA

  Fins que no es presente la documentació exigida en el termini establit, la matrícula no serà definitiva i podria ser anul·lada.

 • En el moment de finalitzar la matrícula, automàticament es donen les instruccions sobre com fer el pagament de les taxes
 • En realitzar la matrícula, es té, com a màxim, 30 dies naturals per a presentar en la Secretaria administrativa la següent documentació:
  • Ordre de domiciliació emplenada i signada per la persona titular del compte bancari en el qual es va a domiciliar el pagament de la matrícula excepte que ja l'hagueres presentat en la matrícula del curs anterior. Aquest document es pot obtenir a través de campus virtual per a emplenar-lo.
  • Per a les o els estudiants espanyols .
   1. L'original i una fotocòpia del document d'identitat amb el qual s'hi haja preinscrit.
   2. L'original i una fotocòpia dels títols i certificats acadèmics amb els quals ha accedit al doctorat. Si els títols estan en fase d'expedició ha de presentar algun document que ho justifique (rebut de taxes d'expedició, supletori del títol, certificat del centre emisior).
  • Per a les o els estudiants estrangers pertanyents a l'EEES.
   1. L'original i una fotocòpia del document d'identitat amb el qual s'hi haja preinscrit.
   2. L'original i una fotocòpia dels títols i certificats acadèmics amb els quals ha accedit al doctorat.
   3. La TRADUCCIÓ al castellà o valencià dels títols amb els quals ha accedit al doctorat, consulte com ha de ser la traducció ací .
  • Per a les o els estudiants estrangers NO pertanyents a l'EEES .
   1. L'original i una fotocòpia del document d'identitat amb el qual s'hi haja preinscrit.
   2. L'original i una fotocòpia del certificat de la universitat d'origen on conste que amb el seu títol es pot accedir als estudis de doctorat en el país d'expedició d'aquest títol.
   3. L'original i una fotocòpia dels títols i certificats acadèmics amb els quals ha accedit al doctorat LEGALITZATS, consulte com ha de fer-se la legalització ací .
   4. La TRADUCCIÓ al castellà o valencià dels títols amb els quals ha accedit al doctorat, consulte com ha de ser la traducció ací .

 

 

Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant - Secretaria administrativa


Escola de Doctorat
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Espanya)

Tel: (+34) 96 590 3466

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: https://twitter.com/EduaDoctorat

Facebook: https://www.facebook.com/EscuelaDoctoradoUniversidadAlicante?ref=hl

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464