Saltar apartados
 • UA
 • EDUA
 • Matrícula per a accedir als estudis de doctorat

Matrícula per a accedir als estudis de doctorat

Procediment:
 • Realitzar sol·licitud de preinscripció a través del següent FORMULARI
 • Contactar amb l'òrgan proponent del programa de doctorat per a comunicar el seu desig de matricular-se amb la finalitat de que la Comissió Acadèmica (CA) resolga sobre l'admissió.
 • Si la CA resol favorablement, i després de valorar per la unitat administrativa de Doctorat si es reuneixen els requisits d'accés, es rebrà un correu electrònic amb les instruccions de matrícula .

TERMINI: del 25 de novembre de 2013 a l'1 d'abril de 2014.

A petició de la seua Comissió acadèmica, per a aquest curs 2013-14, s'ha procedit a tancar temporalment la preinsciprición al PD en Investigació Educativa.

A petició de la seua Comissió acadèmica, per a aquest curs 2013-14, s'ha procedit a tancar la preinscripció al PD en Filosofia i Lletres. L'últim dia per a presentar la preinscripicón serà el 3 de febrer de 2014.

ADMISSIÓ

 • En primer lloc, la persona interessada haurà d'emplenar el formulari de preinscripció i, posteriorment, posar-se en contacte amb l'òrgan responsable del programa de doctorat perquè trasllade a la Comissió Acadèmica (CA) corresponent el seu desig de matricular-se.
 • Una vegada rebuda la comunicació, la CA valorarà la documentació presentada a través del formulari de preinscripció.
 • Si la persona és admesa, s'emetrà el certificat d'admissió corresponent i s'enviarà a Doctorat.
 • Si la sol·licitud és rebutjada, s'emetrà el certificat d'admissió en el qual es reflectiran els motius. Aquest certificat s'enviarà a la unitat de Doctorat des d'on es procedirà a comunicar-ho a l'interessat o interessada.

ACCÉS

 • Una vegada rebut en Doctorat el certificat d'admissió favorable enviat per la CA, s'iniciarà l'estudi dels requisits d'accés. Si la titulació d'accés no pertany a l'EEES s'haurà d'abonar una taxa per l'estudi de la documentació.
 • Si es reuneixen els requisits, s'obrirà l'expedient acadèmic perquè la persona interessada puga realitzar la seua matrícula.
 • Si no es reuneixen els requisits, es comunicarà la denegació de l'accés i els motius. Si l'interessat o interessada aportara els documents que se li sol·liciten, es procedirà a l'obertura de l'expedient acadèmic per a la matrícula. En cas contrari, s'arxivarà l'expedient sense més tràmit.

Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant - Secretaria administrativa


Escola de Doctorat
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Espanya)

Tel: (+34) 96 590 3466

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: https://twitter.com/EduaDoctorat

Facebook: https://www.facebook.com/EscuelaDoctoradoUniversidadAlicante?ref=hl

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464