Saltar apartados

Desenvolupament activitats comunes

En el mòdul de "Anuncis" d'UACloud es publicaran les dates de matrícula i qualsevol altra informacion relacionada amb aquestes activitats.

ACTIVITAT 1: Eines per a la gestió i recuperació de la informació

DADES BÀSIQUES NÚM. D'HORES: 10
 • Activitat de formació transversal l'objectiu de la qual és que els doctorands adquirisquen la capacitat de realitzar i gestionar cerques bibliogràfiques sobre un tema d'investigació en diferents bases bibliogràfiques públiques i privades.
 • Continguts i seqüència temporal: Els doctorands i les doctorandes podran accedir a aquesta formació transversal durant el primer quadrimestre de cada any acadèmic.
  • Bloc 1. La cerca de la informació científica.
   • La cerca d'informació científica.
  • Bloc 2. On cercar la informació especialitzada.
   • Fonts d'informació en ...(adaptades al Programa de Doctorat).
  • Bloc 3. Com citar la informació.
   • Estils de citació
  • Bloc 4. Ús i gestió de la informació.
   • Gestió de drets d'autor.
   • Gestió de referències bibliogràfiques.
  • Bloc 5. La publicació científica en ...(adaptada al Programa de Doctorat).
   • On i com publicar.
   • Qualitat de les revistes.
   • Mantenir-se al dia en la informació científica.
 • Les llengües vehiculars seran el castellà i el valencià.
PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ:

Els i les estudiants seran avaluats a través dels tests relatius als continguts de l'activitat. La superació d'aquesta activitat posa de manifest l'adquisició de les competències i habilitats corresponents.

CALENDARI:

Aquesta activitat es realitzarà exclusivament en la modalitat no presencial a través de la plataforma MOODLE. Data d'inici 24 de novembre, data de finalització 19 de desembre de 2017.

ACTIVITAT 2: Finalitats i objectius de l'investigació

DADES BÀSIQUES NÚM. D'HORES: 6 hores
 • Activitat de formació transversal l'objectiu de la qual és que l'estudiant comprenga les finalitats de l'investigació científica en qualsevol àrea d'investigació. El mètode científic. Classificació de les disciplines científiques.
 • Continguts i seqüència temporal:Els doctorands i les doctorandes podran accedir a aquesta formació transversal durant el segon quadrimestre de cada any acadèmic.
  • Bloc 1. 2 hores
   • Concepte, característiques i objecte de l'investigació científica. El mètode científic.
  • Bloc 2. 2 hores
   • Com elaborar un treball d'investigació?
  • Bloc 3. 2 hores
   • Implementació de la perspectiva de gènere en l'investigació.
 • Les classes s'estructuraran en tres sessions i seran impartides en horari de vesprada, a fi de facilitar l'assistència tant a temps complet com a de temps parcial.
 • Les llengües vehiculars seran el castellà i el valencià.
PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ
 • Modalitat presencial: Aquesta activitat s'avaluarà per mitjà de la resolució de casos pràctics.
 • Modalitat no presencial: Contestació d'un test a través de la plataforma MOODLE.
CALENDARI
 • Activitat de manera presencial:
  • Horari: 13, 14 i 15 de febrer de 2018, de 16 a 18 hores (Les dates indicades són provisionals, poden estar subjectes a canvis d'última hora. Consultar en els anuncis d'UACloud).
  • Lloc: Saló de Graus Rector Ramón Martín Mateo de la Facultat de Dret.
  • Impartida per: Carmen Pire Galiana i Mª José Rodríguez Jaume.
 • Activitat en la modalitat on line:
  • Del 13 al 28 de febrer de 2018.

 

ACTIVITAT 3: Models de comunicació científica

DADES BÀSIQUES NÚM. D'HORES: 10 hores
 • Activitat de formació transversal la finalitat de la qual és que l'estudiant adquirisca els coneixements necessaris sobre les formes de realitzar la comunicació i divulgació científica.

  En aquest bloc es pretén conscienciar l'estudiant que l'investigació deu ser difosa a tots els nivells, des de l'àmbit purament professional fins a les ciutadanes i ciutadans aliens al món universitari.

  També es pretén donar unes pinzellades de com es realitza la difusió i com adaptar-se a l'audiència a la qual va dirigida, especialment quan la difusió es realitza per mitjans no escrits.

  Des del punt de vista més professional es presenta com es realitza una publicació científica (entenent com a ciència qualsevol branca del saber), i com s'ha de fer una presentació oral, dedicant un especial apartat a la problemàtica de parlar en públic.

  Des d'un punt de vista més tecnològic es presenten tots els entorns informàtics més habituals que poden ser suport per a les presentacions orals (Powerpoint, Prezi, Keynote) mostrant els seus avantatges i inconvenients. I per a finalitzar, se'ls mostra totes les possibilitats actuals per a fer presentacions més dinàmiques, per exemple usant un mòbil.

 • Continguts i seqüència temporal:Els doctorands i les doctorandes podran accedir a aquesta formació transversal durant el segon quadrimestre de cada any acadèmic.
  • Bloc 1. L'anàlisi del discurs oral i escrit                                 2 hores
   • Les maneres de la comunicació. El canal oral i escrit.
   • Els components del discurs oral i escrit
  •  Bloc 2. La comunicació de la recerca científica                    2 hores
   • La redacció d'un article de recerca en revistes
   • La comunicació oral en congressos
   • El pòster en congressos
  • Bloc 3. Tipus de formats en fitxers gràfics 2 hores
   • Formats mapa de bits i vectorials. Característiques i tipus d'ús. Exemples d'ús amb eines Web 2.0 (Google Dibuixos i Statpedia).
  • Bloc 4. Com escriure un text amb LaTeX                               2 hores
   • Composició de textos d'alta qualitat. Introducció de text, vinyetes, imatges i bibliografia. Ús d'eines col·laboratives Web 2.0 (Overleaf).
  • Bloc 5. Elaboració de presentacions: diapositives i pòsters   2 hores
   • Creació de presentacions i pòsters de forma col·laborativa amb eines Web 2.0 (Google Presentacions).
 • Les classes presencials seran impartides en horari de vesprada, a fi de facilitar l'assistència tant a l'alumnat a temps complet com a les i els estudiants a temps parcial.
 • Les llengües vehiculars seran el castellà i el valencià.
PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ
 • Modalitat presencial: assistència 80% i participació activa.
 • Modalitat no presencial: Contestació a un test a través de la plataforma MOODLE.
CALENDARI
 • Activitat de manera presencial:
  • Horari: 1, 2, 5, 6 i 7 de marzo de 2018, de 16 a 18 hores. (Les dates indicades són provisionals, poden estar subjectes a canvis d'última hora. Consultar en els anuncis d'UACloud).
  • Lloc:
   • 1 i 2 de març Saló d'Actes de l'Edifici Germà Bernàcer.
   • 5 de març aula d'informática OP/INF1 del edificio de Óptica
   • 6 i 7 de març aula d'informàtica A1/1-62I de l'Aulari I.
  • Professorat:
   • Bloc 1: Alberto Rodríguez-Lifante, alberto.rodriguez@gcloud.ua.es
   • Bloc 2: José Joaquín Martínez Egido, jj.martinez@ua.es
   • Blocs 3-5: Juan Ramón Rico Juan, juanra@dlsi.ua.es
 • Activitat en la modalitat online:
  • De l'1 al 22 de març de 2018.

 

ACTIVITAT 4: Models de transferència del coneixement

DADES BÀSIQUES NÚM. D'HORES: 14 hores
 • Activitat de formació transversal dirigida a introduir els conceptes bàsics del procés de transferència del coneixement i si escau de desenvolupament empresarial i Pla d'empresa, com a eina fonamental per a l'anàlisi de viabilitat d'un procés d'investigació o creació i la seua posterior transferència tecnològica, social, artística o cultural. Protecció de la propietat industrial i intel·lectual. Estratègies de transferència de tecnologia: article 83 de la LOU, llicències d'explotació, spin-offs.
 • Continguts i seqüència temporal: Els doctorands i les doctorandes podran accedir a aquesta formació transversal durant el segon quadrimestre de cada any acadèmic.
  • Bloc 1. 2 hores
   • El concepte de R+D+i.
   • Models de finançament de l'investigació.
   • El finançament públic: les subvencions.
   • El finançament privat: La càtedres empresa-universitat; el mecenatge.Cabal/risc; Business Angels.
  • Bloc 2. 2 hores
   • Model de transferència i legislació universitària
  • Bloc 3. 2 hores
   • La protecció dels resultats de l'investigació. Els drets de propietat intel·lectual i de la propietat industrial.
  • Bloc 4. 2 hores
   • Les Empreses de Base Tecnològica
  • Bloc 5. 2 hores
   • Els Parcs científics i tecnològics.
  • Bloc 6. 4 hores
   • Incentius fiscals a l'investigació i a l'emprenedoria.
 • Les classes s'impartiran en horari de vesprada, a fi de facilitar l'assistència tant als alumnes a temps complet com als alumnes a temps parcial.
 • Les llengües vehiculars seran el castellà i el valencià.
PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ:
 • Modalitat presencial: Els doctorands realitzaran un test que es durà a terme en l'aula com a treball final avaluable de l'activitat.
 • Modalitat no presencial: Contestació a un test a través de la plataforma MOODLE.
CALENDARI

 

 • Activitat de manera presencial:
  • Horari (Les dates indicades són provisionals, poden estar subjectes a canvis d'última hora. Consultar en els anuncis d'UACloud):
   • 4 de maig de 2018, de 16:00 a 20:00, Blocs 1 i 2.
   • 9 de maig de 2018, de 16:00 a 20:00, Blocs 3 i 4.
   • 11 de maig de 2018, de 16:00 a 20:00, Blocs 5 i 6.
   • 16 de maig de 2018 de 16:00 a 18:00, xarra clausura i test d'avaluació.
  • Lloc: Aula GB/1002 de l'Edifici Germà Bernàcer.
  • Professorat:
   • Juan Mora -  Bloque 1
   • Víctor Pérez Lozano - Bloque 2
   • Manuel Desantes Real - Bloque 3
   • Mª Jesús Pastor Llorca - Bloque 4
   • Joaquín Marhuenda Fructuoso - Bloque 5
   • Amparo Navarro Fauré - Bloque 6
 • Activitat en la modalitat online:
  • Del 4 al 31 de maig de 2018.

 

 

Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant - Secretaria administrativa


Escola de Doctorat
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Espanya)

Tel: (+34) 96 590 3466

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: https://twitter.com/EduaDoctorat

Facebook: https://www.facebook.com/EscuelaDoctoradoUniversidadAlicante?ref=hl

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464