Certificacions docència, suficiència investigadora, tribunals i direcció de tesi EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
Logo EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant   EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant
EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Certificacions docència, suficiència investigadora, tribunals i direcció de tesi

Només poden ser objecte de certificació aquelles activitats que es troben registrades en els arxius de l'EDUA.

Estudis anteriors al RD 99/2011. No podrà certificar-se la direcció de suficiència investigadora posat que aquesta informació no figura en els nostres arxius. El professorat interessat haurà de dirigir-se al departament o institut corresponent.

Certificats de docència:

Estudis anteriors al RD 99/2011.

Es pot certificar la docència en la corresponent assignatura d'investigació i també, si es desitja, la data en què la o l'estudiant haja obtingut la suficiència investigadora davant el corresponent tribunal.

La soliciud es pot fer a través d'aquest formulari. En ell es farà constar: Nom del programa de doctorat, nom de les assignatures i cursos d'impartició.

Certificats de participació en tribunals de tesis i/o suficiència investigadora:

Qui haja participat en tribunals de tesis i/o suficiència investigadora podrà sol·licitar una certificació acreditativa a través d'aquest formulari. En ell es farà constar: Nom de la o l'estudiant.

Certificats de direcció de tesi:

Aquest certificats es generen entrant en UA Cloud i seleccionant l'aplicació eAdministración. Dins d'aquesta aplicació seleccionarà Tràmits, i en l'apartat Docència i Investigació punxarà en Sol·licitud de Certificat de direcció de Tesi.

UaCloud > eAdministración > Tràmits > Docència i Investigació > Certificat direcció de tesi.