Tesi en Llengües diferents a les oficials en la Comunitat Autònoma Valenciana EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
Logo EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant   EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant
EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Tesi en Llengües diferents a les oficials en la Comunitat Autònoma Valenciana

El Consell de Govern de la Universitat d'Alacant, en la seua reunió de 17 de desembre de 2013, va aprovar el Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat. En l'Article 15, apartat 4, s'estableixen els requisits per a la presentació de Tesis Doctorals en una altra llengua diferent de les oficials en aquesta Comunitat Autònoma:

En qualsevol cas, la tesi haurà de contenir un resum en una de les dues llengües oficials d'aquesta Comunitat Autònoma. Aquest resum haurà de contenir una introducció general, un resum global dels resultats obtinguts, de la discussió d'aquests resultats i de les conclusions finals. Aquest resum haurà de donar una idea bastant precisa del contingut de la Tesi. L'extensió de la part escrita en un dels idiomes oficials d'aquesta Comunitat Autònoma no serà inferior a 5.000 paraules.