Tesis doctorals en règim de cotutela internacional EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
Logo EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant   EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant
EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Tesis doctorals en règim de cotutela internacional

¿QUÈ ÉS LA COTUTELA INTERNACIONAL?

La cotutela internacional permet l'elaboració i defensa de la tesi doctoral en col·laboració amb altres universitats no espanyoles i l'expedició del títol de doctor o doctora en totes dues universitats.

 

¿ÉS NECESSARI UN CONVENI ENTRE LA UA I UNA ALTRA UNIVERSITAT NO ESPANYOLA?

Aquesta modalitat de tesi doctoral, requereix d'un conveni específic de cotutela internacional entre la UA i una universitat no espanyola.

 

¿ON PUC INFORMAR-ME DELS CONVENIS VIGENTS QUE TÉ SIGNATS LA UA EN MATÈRIA DE COTUTELA?

Consulta els convenis vigents en aquest enllaç.

 

SI NO HI HA CONVENI VIGENT SIGNAT ¿COM SE SOL·LICITA LA SIGNATURA DEL CONVENI?

En el cas de no existir cap conveni amb la universitat contrapart (vegeu convenis vigents), el personal docent i investigador de la Universitat d'Alacant interessat a formular proposta de conveni, que estiga adscrit al corresponent programa de doctorat i, previ contacte amb la corresponent universitat o institució, elaborarà una proposta de conveni en el  model establit a aquest efecte que serà remesa al  Gabinet de Convenis seguint el Protocol d'actuació establit.

 

REQUISITS PERQUÈ UNA TESI ES CONSIDERE REALITZADA EN RÈGIM DE COTUTELA INTERNACIONAL.

  • Conveni signat entre la UA i una altra universitat no espanyola.
  • El doctorand ha d'estar matriculat en totes dues universitats.
  • Si el conveni és per a més d'un doctorand o doctoranda, l'interessat o interessada haurà de dirigir-se als responsables acadèmics al programa de doctorat corresponent i hauran d'emplenar el document "Annex conveni de cotutela" que es troba al final del model de conveni. Una vegada signat el document per totes les parts, haurà de lliurar-se en l'EDUA.
  • Si el conveni és específic per a un doctorand o doctoranda no haurà d'adjuntar-se el document a dalt indicat.
  • Realitzar una estada d'investigació mínima de 6 mesos en cada universitat.
  • Haurà de comptar amb un director o directora de tesi de cada universitat.
  • Haurà de complir amb les obligacions lectives de cada universitat.

 

PAGAMENT DE TAXES DURANT ELS ESTUDIS

En el conveni o annex al conveni, s'establirà on pagarà anualment, el doctorand o doctoranda, les taxes acadèmiques. En tot cas en la UA s'abonaran sempre les taxes administratives d'obertura d'expedient, targeta universitària, segur, etc.

En el cas que haja d'abonar les taxes en l'altra universitat haurà de contactar amb l'EDUA per a l'exempció del pagament en la UA a través d'aquest formulari.

 

DEFENSA DE LA TESI DOCTORAL

En el conveni o annex al conveni, s'establirà en quina universitat es realitzarà l'únic acte de defensa de la tesi doctoral i la composició que tindrà el tribunal de tesi que jutjarà aquesta defensa.

Les taxes d'aquesta defensa s'abonaran en la universitat on es produïsca la mateixa.

En el moment de registrar la tesi s'haurà d'adjuntar, a la sol·licitud de registre, una certificació que acredite la/les estada/es realitzada/es en l'altra Universitat.

 

Quan un programa de doctorat siga impartit conjuntament amb altres universitats (títols interunivesitarios), els convenis de cotutela que pogueren subscriure's s'entendran que afecten l'o l'estudiant de la Universitat d'Alacant i no tindrà efectes sobre la resta d'estudiants de les altres universitats.

MODELS A UTILITZAR:

- Model de conveni i annex