TESI DOCTORAL EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
Logo EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant   EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant
EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

TESI DOCTORAL

REQUISITS DE CARÀCTER PREVI A la PRESENTACIÓ DE LA TESI DOCTORAL:

 1. Almenys quinze dies abans de sol·licitar el registre del dipòsit de la tesi doctoral, el doctorand o la doctoranda ha de comprovar que compta amb tots els documents i requisits exigits,concretament els següents:
  • Document de Compromís Doctoral signat totes les parts: el doctorand o doctoranda, el director o directora, el tutor o tutora i la Comissió Acadèmica.
  • Activitats formatives comunes i específiques, obligatòries, acceptades. (RAPI)
  • Còpia del Conveni de Cotutela,, (solament si escau)
  • Pla de Recerca acceptat anualment en el RAPI, inclòs el del curs on es presenta la tesi.
  • Avaluació anual conjunta de tots els cursos, inclosa aquella referida al curs en el qual es presenta la tesi. La data de l'última avaluació haurà de ser anterior a l'aprovació de la lectura de la tesi per la Comissió Acadèmica.
  • Si es té intenció de sol·licitar Menció de Doctor InternacionalMenció de Doctorat Industrial és necessari aportar el document d'haver realitzat l'estada de recerca i complir amb els tràmits pertinents.
 2. Una vez se ha comprobado que se reúne con todos los requisitos anteriormente mencionados, es necesario recabar la autorización firmada de la Comisión Académica del programa de doctorado para la lectura de la tesis y para el nombramiento del tribunal. Se recomienda hacerlo, al menos, una semana a la presentación del depósito de la tesis.

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

Todas las tesis que se presenten con posterioridad al 24 de juio, corresponden al siguiente curso académico, lo que implica necesariamentetener que matricularse de dicho curso, incumplir este requisito impide el depósito de la tesis doctoral.

 

L'incompliment de qualsevol dels requisits esmentats suposarà la devolució de la tesi doctoral. Atès que  no es tracta de processos competitius, no es concedeixen terminis d'esmena

Si tens dubtes de si el teu expedient està complet, abans d'iniciar els tràmits, consulta amb l'EDUA a través del nostre formulari de contacte.

ABANS D'IMPRIMIR LA TESI

 1. Revisa que el teu expedient estiga complet tal com s'indica en l'apartat anterior.
 2. Comprova que no has superat el termini màxim de presentació de tesi. Veure informació sobre durada d'estudis ací.
 3. Si tens intenció de redactar la tesi en un idioma diferent al castellà o valencià i/o mitjançant compendio de publicacions. Recorda que has de sol·licitar l'autorització a l'EDUA mínim un mes abans de l'enquadernació de la tesi. No s'admetrà la mateixa sense que conste la resolució favorable a aquestes sol·licituds.
 4. Si la defensa de la tesi està prevista que siga de manera no presencial (videoconferència) la sol·licitud ha de tramitar-se com a mínim amb un mes d'antelació.

TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE TESI

PRESENTACIÓ DE TESI DOCTORAL PER A LA SEUA DEFENSA

TESI EN TRAMITACIÓ