TESI DOCTORAL EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
Logo EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant   EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant
EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

TESI DOCTORAL

REQUISITS PREVIS A la PRESENTACIÓ DE LA TESI DOCTORAL D'OBLIGAT COMPLIMENT

Abans de sol·licitar l'autorització de presentació de tesi doctoral a la Comissió Acadèmica, el doctorand o doctoranda ha de comprovar que en el seu expedient acadèmic figura:

  1. Document de Compromís Doctoral signat totes les parts: el doctorand o doctoranda, el director o directora, el tutor o tutora i la Comissió Acadèmica.
  2. Activitats formatives comunes i específiques, obligatòries, acceptades. (RAPI)
  3. Pla d'Investigació acceptat anualment en el RAPI, inclòs el del curs on es presenta la tesi.
  4. Avaluació anual conjunta de tots els cursos, inclosa aquella referida al curs en el qual es presenta la tesi. La data de l'última avaluació haurà de ser anterior a l'aprovació de la lectura de la tesi per la Comissió Acadèmica.
  5. Còpia del Conveni de Cotutela i annex, (si la tesi és de cotutela)

L'incompliment de qualsevol dels requisits esmentats suposarà la devolució de la tesi doctoral

Si no tens clar que el teu expedient està complet, abans d'iniciar el tràmit de dipòsit, contacta amb l'EDUA a través del nostre formulari de contacte .

 

 

ABANS D'IMPRIMIR LA TESI

  1. Revisa que el teu expedient estiga complet tal com s'indica en l'apartat anterior.
  2. Comprova que no has superat el termini màxim de presentació de tesi. Veure informació sobre duració d'estudis ací.
  3. Si tens intenció de redactar la tesi en un idioma diferent al castellà o valencià i/o presentar-la com a compendi de publicacions. Has de sol·licitar autorització a l'EDUA com a mínim un mes abans de l'enquadernació de la tesi. No s'admetrà la tesi sense que conste la resolució favorable a aquestes sol·licituds.
  4. Si s'ha previst que la defensa de la tesi està prevista que siga de manera NO PRESENCIAL (videoconferència) haurà de realitzar-se una sol·licitud expressa amb una antelació mínima d'un mes.

 

INFORMACIÓ D'INTERÈS: Totes les tesis que es presenten amb posterioritat al 24 de juio, corresponen al següent curs acadèmic, la qual cosa implica necessàriament matricular-se d'aquest curs, incomplir aquest requisit impedeix el dipòsit de la tesi doctoral.