COMPETÈNCIES PROFESSORAT EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
Logo EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant   EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant
EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

COMPETÈNCIES PROFESSORAT

Veure calendari anual ací

PROFESSORAT TUTOR: REVISIÓ D'ACTIVITATS / INFORME ANUAL
 1. Signar el Document de Compromís Doctoral, en el primer curs de l'alumne.
 2. Revisió de les activitats especifícas, haurà d'acceptar-les o rebutjar-les.
 3. Publicació de l'informe positiu o negatiu sobre les activitats realitzades per l'o l'estudiant durant el curs acadèmic i que serà tingut en compte per la comissió acadèmica per a l'avaluació conjunta. Haurà de ser publicat en un arxiu amb format pdf. Modele informe : doc pdf
 4. Autoritzar la presentació de la tesi.
PROFESSORAT DIRECTOR DE TESI: REVISIÓ DEL PLA DE RECERCA / INFORME ANUAL
 1. Signar el Document de Compromís Doctoral, en el primer curs de l'alumne.
 2. Revisió i, si escau, acceptació del pla de recerca que anualment haurà de presentar l'o l'estudiant.
 3. Publicació de l'informe positiu o negatiu que serà tingut en compte per la comissió acadèmica per a l'avaluació conjunta. Haurà de ser publicat en un arxiu amb format pdf. Modele informe: doc pdf
 4. Autoritzar la presentació de la tesi.

MANUAL PER A REGISTRE D'INFORMES DEL PROFESSORAT TUTOR I/O DIRECTOR DE TESI

PROFESSORAT COORDINADOR DE PROGRAMA DE DOCTORAT
 1. Estudiar sol·licituds preinscripció i acceptar o rebutjar les mateixes.
 2. Nomenar el professorat tutor i director per a cada alumne o alumna. El professorat tutor s'inclourà en el certificat d'admissió i el director si no es coneix a la signatura de l'admissió es pot nomenar fins a tres mesos després.
 3. Signar el Document de Compromís Doctoral, en el primer curs de l'alumne.
 4. Realitzar l'avaluació conjunta de tot l'alumnat, a final de cada curs acadèmic. En l'avaluació, es tindrà en compte les activitats realitzades i acceptades, el pla de recerca visat i els informes emesos pel professorat tutor i/o director de tesi. (Tutorial per a introduir qualificacions)

  L'avaluació positiva permet la matriculació en el següent curs. L'avaluació negativa pot implicar la baixa definitiva del programa de doctorat.

 5. Estudi i resolució de les sol·licituds de baixes, pròrrogues, suspensió temporal, canvis en tutors i/o directors, etc.
 6. Autoritzar la presentació de la tesi