SOL·LICITUD TÍTOL DE DOCTOR O DOCTORA EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
Logo EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant   EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant
EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

SOL·LICITUD TÍTOL DE DOCTOR O DOCTORA

L'expedició del Títol té una taxa que s'actualitza anualment d'acord amb el que dispose el Decret de Taxes de la Generalitat Valenciana.

L'aplicació dels diversos descomptes solament serà aplicable si es presenta la documentació justificativa en vigor:

El Negociat de Títols li enviarà una carta per correu postal quan estiga disponible el Títol definitiu, que podrà arreplegar en aqueix mateix Negociat amb el seu DNI original o autoritzar a una altra persona mitjançant poder notarial.