TAXES A SATISFER PER PRESTACIÓ DE SERVEIS ACADÈMICS UNIVERSITARIS EN ESTUDIS DE DOCTORAT EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
Logo EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant   EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant
EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

TAXES A SATISFER PER PRESTACIÓ DE SERVEIS ACADÈMICS UNIVERSITARIS EN ESTUDIS DE DOCTORAT

Establides en l'Annex I del Decret 140/2018, de 14 de setembre (DOGV de 20 de setembre)

TAXES ADMINISTRATIVES

TÍTOLS:

TAXES ACADÈMIQUES (aplicables a crèdits de complements de formació d'estudis regulats pel RD 99/2011):

Preus per crèdit matriculat pertanyent a l'àrea de Coneixement: