TAXES A SATISFER PER PRESTACIÓ DE SERVEIS ACADÈMICS UNIVERSITARIS EN ESTUDIS DE DOCTORAT EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
  EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant
EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

TAXES A SATISFER PER PRESTACIÓ DE SERVEIS ACADÈMICS UNIVERSITARIS EN ESTUDIS DE DOCTORAT

establides en l'Annex del Decret 108/2017, de 28 de juliol (DOCV d'11 d'agost)

TAXES ADMINISTRATIVES

TÍTOLS:

TAXES ACADÈMIQUES (aplicables a crèdits de complements de formació d'estudis regulats pel RD 99/2011):

Preus per crèdit matriculat pertanyent a l'Area de Coneixement: