Relación activitats comunes EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
Logo EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant   EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant
EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Relación activitats comunes

En el mòdul "d'Anuncis" d'UACloud es publicaran les dates de matrícula i qualsevol altra informació relacionada amb aquestes activitats.

ACTIVITAT 1: Eines per a la gestió i recuperació de la informació

DADES BÀSIQUES NOMBRE D'HORES: 10
 • Activitat de formació transversal l'objectiu de la qual és que els doctorands adquirisquen la capacitat de realitzar i gestionar cerques bibliogràfiques sobre un tema d'investigació en diferents bases bibliogràfiques públiques i privades.
 • Continguts i seqüència temporal: Els doctorands i les doctorandes podran accedir a aquesta formació transversal durant el primer quadrimestre de cada any acadèmic.
  • Bloc 1. La cerca de la informació científica.
   • La cerca d'informació científica.
  • Bloc 2. On cercar la informació especialitzada.
   • Fonts d'informació en ...(adaptades al Programa de Doctorat).
  • Bloc 3. Com citar la informació.
   • Estils de citació
  • Bloc 4. Ús i gestió de la informació.
   • Gestió de drets d'autor.
   • Gestió de referències bibliogràfiques.
  • Bloc 5. La publicació científica en ...(adaptada al Programa de Doctorat).
   • On i com publicar.
   • Qualitat de les revistes.
   • Mantenir-se al dia en la informació científica.
 • Les llengües vehiculars seran el castellà i el valencià.
PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ:

Els i les estudiants seran avaluats a través dels tests relatius als continguts de l'activitat. La superació d'aquesta activitat posa de manifest l'adquisició de les competències i habilitats corresponents.

CALENDARI:

Aquesta activitat es realitzarà exclusivament en la modalitat no presencial a través de la plataforma MOODLE. Data d'inici 14 de març, data de finalització 28 de març de 2019.

ACTIVITAT 2: Finalitats i objectius de l'investigació

DADES BÀSIQUES NOMBRE D'HORES: 6 hores
 • Activitat de formació transversal l'objectiu de la qual és que l'estudiant comprenga les finalitats de la investigació científica en qualsevol àrea d'investigació. El mètode científic. Classificació de les disciplines científiques.
 • Continguts i seqüència temporal:Els doctorands i les doctorandes podran accedir a aquesta formació transversal durant el segon quadrimestre de cada any acadèmic.
  • Bloc 1. 2 hores
   • Concepte, característiques i objecte de la investigació científica. El mètode científic.
  • Bloc 2. 2 hores
   • Com elaborar un treball d'investigació?
  • Bloc 3. 2 hores
   • Implementació de la perspectiva de gènere en la investigació.
 • Les classes s'estructuraran en tres sessions i seran impartides en horari de vesprada, a fi de facilitar l'assistència tant a temps complet com a temps parcial.
 • Les llengües vehiculars seran el castellà en la modalitat presencial i el castellà, valencià i anglés en la modalitat no presencial.
PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ
 • Modalitat presencial: Aquesta activitat s'avaluarà per mitjà de la resolució de casos pràctics.
 • Modalitat no presencial: Contestació d'un test a través de la plataforma MOODLE.
CALENDARI
 • Activitat de manera presencial:
  • Horari: 1, 2 i 3 d'abril de 2019, de 16 a 18 hores (Les dates indicades són provisionals, poden estar subjectes a canvis d'última hora. Consultar en els anuncis d'UACloud).
  • Lloc: Saló de Graus Rector Ramón Martín Mateo de la Facultat de Dret.
  • Impartida per: Carmen Pire Galiana i Mª José Rodríguez Jaume.
 • Activitat en la modalitat on line:
  • Del 2 al 16 d'abril de 2019.

 

ACTIVITAT 3: Models de comunicació científica

DADES BÀSIQUES NÚM. D'HORES: 10 hores
 • Activitat de formació transversal la finalitat de la qual és que l'estudiant adquirisca els coneixements necessaris sobre les formes de realitzar la comunicació i divulgació científica.

  En aquest bloc es pretén conscienciar l'estudiant que l'investigació deu ser difosa a tots els nivells, des de l'àmbit purament professional fins a les ciutadanes i ciutadans aliens al món universitari.

  També es pretén donar unes pinzellades de com es realitza la difusió i com adaptar-se a l'audiència a la qual va dirigida, especialment quan la difusió es realitza per mitjans no escrits.

  Des del punt de vista més professional es presenta com es realitza una publicació científica (entenent com a ciència qualsevol branca del saber), i com s'ha de fer una presentació oral, dedicant un especial apartat a la problemàtica de parlar en públic.

  Des d'un punt de vista més tecnològic es presenten tots els entorns informàtics més habituals que poden ser suport per a les presentacions orals (Powerpoint, Prezi, Keynote) mostrant els seus avantatges i inconvenients. I per a finalitzar, se'ls mostra totes les possibilitats actuals per a fer presentacions més dinàmiques, per exemple usant un mòbil.

 • Continguts i seqüència temporal:Els doctorands i les doctorandes podran accedir a aquesta formació transversal durant el segon quadrimestre de cada any acadèmic.
  • Bloc 1. L'anàlisi del discurs oral i escrit                                 2 hores
   • Les maneres de la comunicació. El canal oral i escrit.
   • Els components del discurs oral i escrit
  •  Bloc 2. La comunicació de la recerca científica                    2 hores
   • La redacció d'un article de recerca en revistes
   • La comunicació oral en congressos
   • El pòster en congressos
  • Bloc 3. Tipus de formats en fitxers gràfics 2 hores
   • Formats mapa de bits i vectorials. Característiques i tipus d'ús. Exemples d'ús amb eines Web 2.0 (Google Dibuixos i Statpedia).
  • Bloc 4. Com escriure un text amb LaTeX                               2 hores
   • Composició de textos d'alta qualitat. Introducció de text, vinyetes, imatges i bibliografia. Ús d'eines col·laboratives Web 2.0 (Overleaf).
  • Bloc 5. Elaboració de presentacions: diapositives i pòsters   2 hores
   • Creació de presentacions i pòsters de forma col·laborativa amb eines Web 2.0 (Google Presentacions).
 • Les classes presencials seran impartides en horari de vesprada, a fi de facilitar l'assistència tant a l'alumnat a temps complet com a les i els estudiants a temps parcial.
 • Les llengües vehiculars seran el castellà en la modalitat presencial i el castellà, valencià i anglés en la modalitat no presencial.
PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ
 • Modalitat presencial: assistència 80% i participació activa.
 • Modalitat no presencial: Contestació a un test a través de la plataforma MOODLE.
CALENDARI
 • Activitat de manera presencial:
  • Horari: 7,8,9,14 i 16 de maig de 2019, de 16 a 18 hores. (Les dates indicades són provisionals, poden estar subjectes a canvis d'última hora. Consultar en els anuncis d'UACloud).
  • Lloc:
   • 7 i 8 de maig: A1/1-29M, Aulari I
   • 9, 14 i 16 de maig aula d'informática A1/1-62I, Aulari I
  • Professorat:
   • Bloc 1: Alberto Rodríguez-Lifante, alberto.rodriguez@gcloud.ua.es
   • Bloc 2: José Joaquín Martínez Egido, jj.martinez@ua.es
   • Blocs 3-5: Juan Ramón Rico Juan, juanra@dlsi.ua.es
 • Activitat en la modalitat online:
  • Del 7 al 21 de maig de 2019.

 

ACTIVITAT 4: Models de transferència del coneixement

DADES BÀSIQUES NÚM. D'HORES: 14 hores
 • Activitat de formació transversal dirigida a introduir els conceptes bàsics del procés de transferència del coneixement i si escau de desenvolupament empresarial i Pla d'empresa, com a eina fonamental per a l'anàlisi de viabilitat d'un procés d'investigació o creació i la seua posterior transferència tecnològica, social, artística o cultural. Protecció de la propietat industrial i intel·lectual. Estratègies de transferència de tecnologia: article 83 de la LOU, llicències d'explotació, spin-offs.
 • Continguts i seqüència temporal: Els doctorands i les doctorandes podran accedir a aquesta formació transversal durant el segon quadrimestre de cada any acadèmic.
  • Bloc 1. 2 hores
   • El concepte d'R+D+I.
   • Models de finançament de l'investigació.
   • El finançament públic: les subvencions.
   • El finançament privat: La càtedres empresa-universitat; el mecenatge.Capital/risc; Àngels inversors.
  • Bloc 2. 2 hores
   • Model de transferència i legislació universitària
  • Bloc 3. 2 hores
   • La protecció dels resultats de l'investigació. Els drets de propietat intel·lectual i de la propietat industrial.
  • Bloc 4. 2 hores
   • Les Empreses de Base Tecnològica
  • Bloc 5. 2 hores
   • Els Parcs científics i tecnològics.
  • Bloc 6. 4 hores
   • Incentius fiscals a l'investigació i a l'emprenedoria.
 • Les classes s'impartiran en horari de vesprada, a fi de facilitar l'assistència tant als alumnes a temps complet com als alumnes a temps parcial.
 • LLes llengües vehiculars seran el castellà en la modalitat presencial i el castellà, valencià i anglés en la modalitat no presencial.
PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ:
 • Modalitat presencial: Els doctorands realitzaran un test que es durà a terme en l'aula com a treball final avaluable de l'activitat.
 • Modalitat no presencial: Contestació a un test a través de la plataforma MOODLE.
CALENDARI

 

 • Activitat de manera presencial:
  • Horari (Les dates indicades són provisionals, poden estar subjectes a canvis d'última hora. Consultar en els anuncis d'UACloud):
   • 27 de maig de 2019, de 16:00 a 20:00, Blocs 1 i 2.
   • 30 de maig de 2019, de 16:00 a 20:00, Blocs 3 i 4.
   • 3 de juny de 2019, de 16:00 a 20:00, Blocs 5 i 6.
   • 6 de juny de 2019, de 16:00 a 18:00, xarra clausura i test d'avaluació.
  • Lloc:
   • Aula GB/1003 de l'Edifici Germà Bernàcer.
  • Professorat:
   • Juan Mora -  Bloque 1
   • Víctor Pérez Lozano - Bloque 2
   • Manuel Desantes Real - Bloque 3
   • Mª Jesús Pastor Llorca - Bloque 4
   • Joaquín Marhuenda Fructuoso - Bloque 5
   • Amparo Navarro Fauré - Bloque 6
 • Activitat en la modalitat online:
  • Del 27 de maig al 10 de juny  de 2019.