PLA D'INVESTIGACIÓ EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
Logo EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant   EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant
EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

PLA D'INVESTIGACIÓ

En el Pla d'Investigació (PI) s'explica la labor a desenvolupar per a l'elaboració de la tesi doctoral. En el document s'inclourà almenys:

MODEL PLA D'INVESTIGACIÓ

El PI es genera en el RAPI anualment, en el primer any s'inclourà un pdf amb el model a dalt indicat i a partir del segon any s'indicarà el progrés realitzat en cada curs excepte en el cas que la recerca haja patit una variació important (canvi de tema, de metodologia, etc.), en aqueix cas s'annexarà un nou pdf amb el pla de recerca actualitzat i modificat en el curs en el qual es realitza la modificació, utilitzant el mateix model.

MANUALS PER A GENERAR EL PI: ES RECOMANA NO USAR CHROME PER Al REGISTRE DEL PI

 Existeix un apartat en el qual s'han d'emplenar unes preguntes amb referència als principis ètics i de bioseguretat que han de ser preservats en tota recerca. Si es considerara que algun d'aquests principis podria veure's afectat, s'haurà de sol·licitar el permís corresponent (en la UA l'òrgan competent és el Comitè d'Ètica ). Aquests documents d'autorització podrien ser exigits a l'hora de realitzar-se el dipòsit de la tesi.

Consulta el calendari d'actuacions.

¿COM ES VALIDA EL PI?

Una vegada registrat el PI i lloc en l'estat: "en revisió", el professorat director de tesi tindrà accés a ell i podrà avaluar canviant l'estat del mateix a alguna d'aquestes opcions:

- Visat Anual

- Pendent de correcció

- Rebutjat.