ACTIVITATS FORMATIVES EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant   EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant
EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

ACTIVITATS FORMATIVES

Les incloses en el programa de doctorat matriculat i qualsevol altra activitat que el professorat tutor o director de tesi considere oportú per a la investigació que s'estiga realitzant.

Existeixen dos tipus d'activitats formatives:

A) Activitats comunes o transversals per a tots els doctorands/as. Són quatre les activitats d'aquest tipus.

B) Activitats específiques, aquestes activitats poden ser obligatòries o optatives.

En el moment de registrar la sol·licitud de defensa de tesi doctoral, l'expedient ha de contenir almenys totes les activitats marcades com a obligatòries, tant comunes com específiques. 

La matriculació de les activitats comunes es realitzarà en els terminis indicats en el Calendari.

Procediment per a la matriculació:

  1. Accedir a l'aplicació UACloud
  2. Seleccionar l'opció "MATRÍCULA"
  3. Triar el perfil HC13
  4. En funció de l'activitat a matricular haurà de seleccionar:
    1. Activitat 1: es realitza de forma no presencial i s'ha de seleccionar el grup al qual pertany el programa de doctorat del doctorand o doctoranda.
    2. Resta d'activitats: s'optarà per modalitat "presencial" o "no presencial".

Les activitats en modalitat "no presencial" es realitzaran a través de la plataforma MOODLE. L'accés al MOODLE estarà disponible des de la data d'inici de l'activitat fins a la data final d'aquesta, podent accedir al contingut en qualsevol horari, consulta el calendari.

Les activitats superades s'inclouran en l'expedient acadèmic de doctorat, després de la finalització i avaluació de les mateixes per part del professorat, abans de l'avaluació conjunta anual del Coordinador o Coordinadora del programa.

Les activitats específiques i qualsevol altra activitat no arreplegada en el pla d'estudis, però que siguen d'interès per a la investigació, seran registrades per part de l'alumnat, en RAPI, en la pestanya "Activitats", dins del curs acadèmic actiu.

Pot sol·licitar-se el reconeixement / convalidació de les activitats formatives COMUNES, enviant aquesta SOL·LICITUD i la documentació acreditativa, a través d'aquest formulari.

Per a convalidar les activitats específiques per alguna activitat prèvia a la matrícula de doctorat, haurà de registrar-se, en RAPI, l'activitat específica a la qual correspon i adjuntar la documentació acreditativa corresponent, serà el tutor o la tutora qui accepte, o no, aquest registre.