ACTIVITATS FORMATIVES EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
Logo EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant   EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant
EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

ACTIVITATS FORMATIVES

¿QUINES ACTIVITATS FORMATIVES HE DE REALITZAR?

Les incloses en el pla d'estudis matriculat i qualsevol altra activitat que el professorat tutor o director de tesi considere oportú per a la recerca que s'estiga realitzant.

En el moment de registrar la sol·licitud de defensa de tesi doctoral, l'expedient ha de contenir almenys totes les activitats marcades com a obligatòries.

¿ COM ES REGISTREN LES ACTIVITATS?

Les activitats comunes són registrades per l'EDUA. L'alumnat només haurà de formalitzar la matrícula a través del pla d'estudis HC 13 en els terminis establits. En el moment de la matrícula podrà optar per modalitat presencial o modalitat no presencial.

Les activitats específiques i qualsevol altra activitat no arreplegada en el pla d'estudis, però que siguen d'interès per a la recerca, seran registrades per part de l'alumnat en la pestanya "Documente d'Activitats" dins del corresponent curs acadèmic. Consulta el manual