Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
  EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant
EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

premis extraordinaris de doctorat 2017-18

Les sol·licituds per a resoldre errors o realitzar reclamacions es formularan per escrit a través del Registre General de la Universitat d'Alacant, en els registres auxiliars situats en les secretaries de centre i en la seu d'Alacant, o en qualsevol de les formes establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre , del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Les sol·licituds que es presenten a través de les Oficines de Correus hauran d'anar en sobre obert perquè l'empleat de Correus puga estampar en ella el segell amb la data de presentació abans de la seua certificació.

També podran presentar-se a través del Registre Electrònic disponible en la Seu Electrònica de la Universitat d'Alacant ( https://seuelectronica.ua.es/ ).

Les sol·licituds per a realitzar reclamacions es formularan per escrit a través del Registre general o registres auxiliars de la Universitat d'Alacant, o en qualsevol de les formes establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre , del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Les sol·licituds que es presenten a través de les Oficines de Correus hauran d'anar en sobre obert perquè l'empleat de Correus puga estampar en ella el segell amb la data de presentació abans de la seua certificació.

També podran presentar-se a través del Registre Electrònic disponible en la Seu Electrònica de la Universitat d'Alacant ( https://seuelectronica.ua.es/ )

 

 

UACloudNouCarta de serveisFacebooktwitter