resolucions preinscripció 2019-20 EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
Logo EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant   EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant
EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

resolucions preinscripció 2019-20

Els resultats de la preinscripció, els podràs consultar de forma personalitzada a partir del 30 d'octubre. Per a accedir, necessitaràs introduir el nombre del teu Document d'Identitat, y el nombre de referència que t'hem facilitat per email confirmant haver realitzat la preinscripció.

No obstant açò, abans d'aquesta data, aquelles persones que compten amb l'admissió de les corresponents comissions acadèmiques i que, a més, reunisquen els documents exigits per a accedir als estudis doctorals, rebran un correu electrònic on se'ls informarà del termini de matrícula.

Els qui no siguen admesos, depenent del motiu d'exclusió, podran realitzar les següents actuacions:

A) EXCLUSIÓ PER MOTIUS D'ACCÉS. En cas de titulacions estrangeres que hagen de ser legalitzades per via diplomàtica o amb Postil·la del Faig, es disposarà de 15 dies naturals per a esmenar la documentació aportada, o per a sol·licitar una ampliació de termini.

B) EXCLUSIÓ PER NO ADMISSIÓ DE LA COMISSIÓ ACADÈMICA. Es disposarà d'un mes per a presentar un recurs d'alçada davant el Rector. Els y les alumnes de la UA han de fer el recurs d'alçada a través d'UACloud - e-Administració - Instància Genèrica - fent constar que és un recurs d'alçada davant el Rector contra la resolució de no admissió a un programa de doctorat, i indicant que la instància va dirigida a l'Escola de Doctorat. Els estudiants que no tenen accés a UACloud, poden obtenir l'esmentada sol·licitud (instància normalitzada) disponible en https://sar.ua.es/va/registro/impresos/models-d-impresos.html i lliurar-la en el Registre General de la Universitat o en qualsevol dels registres auxiliars existents en la UA, inclosa l'Escola de Doctorat, o enviar-ho per correu certificat a l'Escola de Doctorat. Si el recurs és admès, es revisarà la documentació presentada en la fase d'accés i es notificarà el resultat definitiu.

NOTA: l'accés als resultats de cada programa de doctorat estarà disponible, una vegada s'haja comprovat que la persona sol·licitant reuneix tots els requisits exigits en el procés d'accés i admissió.

A continuació, es relacionen tots els programes oferits en la preinscripció 2019-2020. Al costat del nom del programa, s'indica si encara està en fase d'estudi. En el cas d'haver-se publicat les resolucions, s'indicaran els terminis d'esmena en el lliurament de documents i/o recurs, si escau.