TIPUS D'ACCÉS ALS ESTUDIS DE DOCTORAT EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
Logo EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant   EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant
EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

TIPUS D'ACCÉS ALS ESTUDIS DE DOCTORAT

Segons l'establit en l'article 6 del RD 99/2011 i l'article 2 del RD 43/2015

En aquest apartat s'inclouen també els posseïdors de titulacions oficials universitàries espanyoles anteriors a les regulades en el RD 1393/2007 (BOUA 05/03/2014)

Segons l'establit en el segon apartat de la Disposició Addicional Segona del RD 99/2011

 

Segons l'establit en l'article 6 del RD 99/2011 i l'article 2 del RD 43/2015

En aquest apartat s'inclouen també els posseïdors de titulacions oficials universitàries espanyoles anteriors a les regulades en el RD 1393/2007 (BOUA 05/03/2014)

Segons l'establit en el segon apartat de la Disposició Addicional Segona del RD 99/2011