Preguntes freqüents sobre la matrícula EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
Logo EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant   EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant
EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Preguntes freqüents sobre la matrícula

 

INFORMACIÓ SOBRE L'ESTRUCTURA DELS ESTUDIS DE DOCTORAT

COM PUC SABER SI M'HAN ADMÈS?

 • Si la persona interessada que ha sigut admesa per la Comissió Acadèmica i que reuneix els requisits d'accés, des de la Secretaria administrativa de l'Escola de Doctorat (EDUA) se li obrirà el seu expedient acadèmic i se li enviarà un correu electrònic a l'adreça que va indicar en el seu formulari de preinscripció, donant-li les instruccions, usuari i contrasenya, perquè puga realitzar la seua matrícula a través de l'UACloud .
 • Si la persona interessada que ha sigut admesa per la Comissió Acadèmica però no reuneix els requisits d'accés, des de l'EDUA es comunicarà la denegació de l'accés i els motius. Si aportara els documents que se li sol·liciten i aquests són correctes, es procedirà a l'obertura del seu expedient acadèmic i se li enviarà un correu electrònic, a l'adreça que va indicar en el seu formulari de preinscripció, donant-li les instruccions, usuari i contrasenya perquè puga realitzar la seua matrícula a través d'UACloud. En el cas que no aportara els documents que se li sol·liciten, s'arxivarà l'expedient sense més tràmit.
 • Si la persona interessada no ha sigut admesa per la Comissió Acadèmica, l'EDUA procedirà a comunicar-li-ho, fent constar el motiu de la no admissió.

COM PUC MATRICULAR-ME A TRAVÉS DE UACloud I PAGAR LES TAXES DE LA MATRÍCULA?

 • S'enviarà a la persona admesa un correu electrònic a l'adreça que va indicar en el seu formulari de preinscripció, donant-li les instruccions, usuari i contrasenya, perquè puga realitzar la seua matrícula a través de l'UACloud CV de la Universitat d'Alacant.
 • En el moment de finalitzar la matrícula, es donaran les instruccions sobre com fer el pagament de les taxes:
  • Si s'ha realitzat la matrícula en el període ordinari les taxes de la matrícula es repartiran en dos rebuts domiciliats les dates dels venciments dels quals seran el 15 de decembre de 2016 i el 15 de febrer de 2017, respectivament.
  • Si s'ha realitzat la matrícula en el període extraordinari, les taxes de la matrícula s'inclouran en un únic rebut en efectiu la data de venciment del qual serà el 15 d'abril de 2017.
 • Pagament de les taxes de matrícula:
  • Per a alumnat amb compte bancari en algun dels estats membres de la Unió Europea (UE), la modalitat en el pagament de la matrícula és la de "domiciliació bancària". Quan l'alumnat estiga fent la seua matrícula a través d'UACloud se li donarà la informació de com introduir les dades del codi SEPA. L'àmbit geogràfic del SEPA comprèn els 28 estats membres de la UE, així com Islàndia, Lietchestein, Noruega, Mònaco, San Marino i Suïssa.
  • Per a alumnat sense compte bancari en algun dels estats membres de la UE, la modalitat de pagament serà la de " en efectiu" en un únic termini. Per a açò, després que l'alumnat haja realitzat la seua matrícula a través d'UACloud, aquest alumnat haurà de posar-se en contacte amb la secretaria administrativa de l'Escola de Doctorat (EDUA), emplenant el següent formulari per a demanar que se li expedisca un sol rebut a pagar en efectiu. Una vegada realitzat aquest canvi per l'EDUA, l'alumnat podrà descarregar i fins i tot pagar amb targeta de crèdit el seu rebut a través d'UACloud, o també podrà pagar-lo mitjançant transferència internacional o en efectiu en els bancs que apareixen en el rebut mateix.
  • A qui en un curs acadèmic se li anul·lara la matrícula per falta de pagament, en el moment en el qual vulga reprendre els seus estudis haurà d'abonar la matrícula deguda, en un sol termini i en efectiu, abans de poder matricular-se en el curs vigent.
 • Conceptes inclosos en el rebut de matrícula (taxes establides per la GV):
  • Tutela acadèmica
  • Obertura d'expedient
  • Targeta d'indentificación universitària
  • Segur escolar (si escau)

UNA VEGADA FETA LA MATRÍCULA, QUINA DOCUMENTACIÓ HE DE LLIURAR, EN QUIN TERMINI I ON?

En un termini màxim de 30 dies naturals transcorreguts des d'haver realitzat la matrícula, l'alumnat ha de presentar en la Secretaria administrativa la següent documentació:
 1. L'original i una fotocòpia del document d'identitat amb el qual s'hi haja preinscrit.
 2. L'original i una fotocòpia dels títols i certificats acadèmics amb els quals ha accedit al doctorat, també pot presentar una còpia compulsada pel centre emissor del document, compulsada davant notari o en els registres administratius de l'administració estatal (Subdelegació del Govern) o delegacions de l'administració autonòmica. Si els títols estan en fase d'expedició ha de presentar algun document que ho justifique (rebut de taxes d'expedició, supletori del títol, certificat del centre emisior).

Més informació

A més de la documentació ací assenyalada, també s'ha de tenir en compte la que apareix en aquest enllaç

S'ha de tenir en compte que fins que no es presente la documentació exigida en el termini establit la matrícula no serà definitiva i podria ser anul·lada.

QUINA DOCUMENTACIÓ HE DE PRESENTAR SI HE ACCEDIT AMB UN TÍTOL ESTRANGER NO HOMOLOGAT?

 • Per a l'alumnat estranger pertanyent a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).
  1. L'original i una fotocòpia del document d'identitat amb el qual s'hi haja preinscrit.
  2. L'original i una fotocòpia dels títols i certificats acadèmics amb els quals ha accedit al doctorat.
  3. La TRADUCCIÓ al castellà o valencià dels títols amb els quals ha accedit al doctorat, consulte com ha de ser la traducció ací.
 • Per a l'alumnat estranger NO pertanyent a l'EEES .
  1. L'original i una fotocòpia del document d'identitat amb el qual s'hi haja preinscrit.
  2. L'original i una fotocòpia del certificat de la universitat d'origen on conste que amb els seus estudis universitaris es pot accedir als estudis de doctorat en el país d'expedició dels títols d'aqueixos estudis.
  3. L'original i una fotocòpia dels títols i certificats acadèmics amb els quals ha accedit al doctorat LEGALITZATS, consulte com ha de fer-se la legalització ací.
  4. La TRADUCCIÓ al castellà o valencià dels títols amb els quals ha accedit al doctorat, consulte ací com ha de ser la traducció.

Més informació

S'ha de tenir en compte que fins que no es presente la documentació exigida en el termini establit, la matrícula no serà definitiva i podria ser anul·lada.

COM PUC LLIURAR LA DOCUMENTACIÓ SI EM TROBE EN UNA ALTRA CIUTAT O UN ALTRE PAÍS?

En el cas que l'alumnat es trobe en una altra ciutat o un altre país, i no puga presentar personalment la documentació de la seua matrícula, té les següents opcions:

 • Si es troba dins d'Espanya:
  • Enviar per correu postal còpies compulsades de tots els documents pel centre emissor d'aquests documents o còpies compulsades davant notari (les compulses s'han de pagar), o
  • Portar els documents (original i còpia) a la Subdelegació de Govern de la seua ciutat, i allí s'acararan les còpies i ens les enviaran per correu postal (l'acarament és gratuït), o
  • Autoritzar una altra persona, a través d'una delegació, perquè presente els documents (originals i còpies).
 • Si es troba fora d'Espanya:
  • Enviar per correu postal o missatgeria copies compulsades davant notari amb la seua corresponent legalització, o
  • Enviar per correu postal o missatgeria copies acarades o autenticades per les representacions diplomàtiques o consulars d'Espanya en el seu país, o
  • Presentació dels documents (originals i còpies) mitjançant una altra persona, a la qual s'haurà autoritzat prèviament per escrit. Realitzat l'acarament es retornaran els originals a aquesta persona.

L'adreça postal és:

Escola de Doctorat

Universitat d'Alacant

Carretera de Sant Vicent, s/n.

03690 - Sant Vicent del Raspeig (Alacant)

ESPANYA

SI TINC ALGUN DUBTE O NECESSITE ALGUN ACLARIMENT SOBRE LA MATRÍCULA, ON PUC DIRIGIR-ME?

Per a qualsevol consulta sobre el procés de matrícula pot emplenar aquest formulari