ESCOLA DE DOCTORAT EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
Logo EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant   EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant
EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

ESCOLA DE DOCTORAT

 

ESTUDIANTS

Informació d'estudis matrícula, tràmits més freqüents.

COMISSIÓ ACADÈMICA I PROFESSORAT

Ajudes a programes, informació dirigida a professorat i Comissió Acadèmica
 

TESI DOCTORAL

Informació tràmits per a defensa de tesi doctoral i tesi en tramitació

 

CITA PREVIA PARA ENTREGAR/RECOGER DOCUMENTACIÓN (no tesis) Pide tu cita aquí

CITA PREVIA PARA ENTREGAR/RECOGER DOCUMENTACIÓN DE TESIS DOCTORALES EN TRAMITACIÓN. Pide tu cita aquí. Espacio restringido a la Comunidad Universitaria, solo disponible para direcciones de correo electrónico @ua o @alu.ua.es

CONVOCATÒRIA D'AJUDES DE MOBILITAT INTERNACIONAL
Resolució definitiva d'adjudicació i Annex I
Data de publicació: 30 de juliol de 2020

ATENCIÓ PRESENCIAL EN LA SECRETARIA DE L'EDUA - A partir del 6 de juliol començarem l'atenció presencial en la nostra secretaria. L'atenció presencial es limita al lliurament i recollida de documentació que no és susceptible d'enviament telemàtic i serà necessària la cita prèvia. En la mesura que siga possible, utilitza els mitjans telemàtics, envia els teus dubtes, consultes, sol·licituds, queixes o suggeriments a través d'aquest enllaç  o per correu electrònic (doctorat@ua.es). Si eres de la comunitat universitària, utilitza aqueixa opció per al formulari de consulta i si optes per enviar un correu electrònic, remet-lo des del teu compte oficial (@alu.ua.es o @ua.es) 

COMUNICACIONS A TRAVÉS DE CORREU ELECTRÒNIC. Segons s'estableix en el Reglament de Notificació Electrònica de la Universitat d'Alacant (BOUA 28/10/2016), només facilitarem informació relativa a un expedient de doctorat a consultes enviades des d'un compte oficial de la UA(@ua.es, @alu.ua.es) No es respondrà ni enviarà informació de caràcter personal a comptes externs a la UA.

En compliment del que s'estableix en l'Annex I, 3.2.2 de l'Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció enfront de la Covid-19 (DOGV 20/06/2020), informem que la defensa de tesis doctorals no podrà realitzar-se de manera presencial fins a primers de setembre.

PROCEDIMENT DE DEFENSA DE TESI DE FORMA NO PRESENCIAL. MÉS INFORMACIÓ ACÍ

NOU PROCEDIMENT PER Al DIPÒSIT TELEMÀTIC DE LA TESI DOCTORAL 

A causa de la gran acumulació de sol·licituds de dipòsit i defensa de tesis doctorals existent, en gran part provocada per la impossibilitat de ser tramitades durant l'estat d'alarma i, al seu torn, considerant igualment que el 31 de juliol és la data màxima per a la seua presentació en el present curs acadèmic i que a l'agost aquest centre estarà tancat; es recomana  NO ESTABLIR DATES DE DEFENSA DE LES TESIS ABANS DEL 30 DE SETEMBRE. En el cas de les tesis ja dipositades, la data de defensa serà la que finalment procedisca, una vegada conclòs el termini de dipòsit que figura en la pàgina web.

CANVI EN EL CALENDARI DEL CURS 2019-2020 PER A PRESENTAR LA TESI DOCTORAL. Segons acord de Consell de Govern de 28/05/2020, s'ha modificat el calendari de presentació i dipòsit de tesi en el curs acadèmic  2019-2020. Sol·licitud de dipòsit de tesi fins al 31/07/2020. Remissió de l'exemplar de la tesi fins al 30/09/2020. Defensa d'aquestes tesis fins al 30/11/2020. Les sol·licituds presentades amb posterioritat al 31/07/2020 correspondran al curs acadèmic 2020/21 sent necessària la matrícula en aquest curs.

 Permanència en el Programa de Doctorat. El termini que té cada doctorand i doctoranda per a registrar el dipòsit de la tesi doctoral serà ampliat, incorporant-se als expedients actius el dia 13/03/2020 una baixa temporal excepcional des del dia 14/03/2020 fins al dia 01/06/2020. 

 La Universitat d'Alacant llança el Pla de Continuïtat de l'Activitat per a la continuïtat docent no presencial i la continuïtat de l'activitat administrativa. La informació anirà ampliant-se.

RESULTATS PREINSCRIPCIÓ DOCTORATS (2ª FASE CURS 2019/20).

CONVOCATÒRIA 2020 DE SUPORT LINGÜÍSTIC A l'ELABORACIÓ DE TESIS DOCTORALS EN VALENCIÀ I EN LLENGÜES ESTRANGERES (BOUA 28/02/2020)

Normes de permanència en estudis de doctorat (modalitat d'estudis, pròrrogues i baixes en estudis de doctorat). Entrada en vigor a partir del curs 2019-20

PRESENTACIÓ JORNADA PROFESSORAT TUTOR/DIRECTOR

El Comitè de direcció, en sessió ordinària del dia 14/03/2019, va acordar limitar el número màxim de tesi que pot tenir en fase d'investigació i direcció un doctor o doctora. Pot consultar-se aquest acord ací 

 VÍDEO ACTE DE BIENVENIDA. Si no vas poder acudir pots veure l'enregistrament de l'acte ací