ESCOLA DE DOCTORAT EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
Logo EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant   EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant
EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

ESCOLA DE DOCTORAT

#YoMeQuedoEnCasa #FrenarLaCurva

QUEDA'T A casa - En aquests dies de confinament no tindrem atenció presencial ni telefònica, però continuem treballant perquè continues amb els teus estudis. Utilitza els mitjans telemàtics, envia els teus dubtes, consultes, sol·licituds, queixes o suggeriments a través d'aquest enllaç  o per correu electrònic (doctorat@ua.es). Si eres de la comunitat universitària, utilitza aqueixa opció per al formulari de consulta i si optes per enviar un correu electrònic, remet-lo des del teu compte oficial (@alu.ua.es o @ua.es)

ESTUDIANTS

Informació d'estudis matrícula, tràmits més freqüents.

COMISSIÓ ACADÈMICA I PROFESSORAT

Ajudes a programes, informació dirigida a professora i Comissió Acadèmica
 

TESI DOCTORAL

Informació tràmits per a defensa de tesi doctoral i tesi en tramitació

 

NOU PROCEDIMENT PER Al DIPÒSIT TELEMÀTIC DE LA TESI DOCTORAL

PLA D'INVESTIGACIÓ CURS 2019-20. S'amplia el termini per a la seua inclusió en RAPI fins al 31/05/2020

 Permanència en el Programa de Doctorat. El termini que té cada doctorand i doctoranda per a registrar el depòsit de la tesi doctoral serà ampliat pel temps que dure l'estat d'alarma, aquesta ampliació s'aplicarà quan finalitze aquest estat.

MATRÍCULA ACTIVITATS 3 i 4. Ja està restablit el servei d'automatrícula.

ACTIVITAT 4: MODELS DE TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT. Termini de matrícula del 13 de maig al 4 de juny. Únicament s'impartirà el grup 2, online. La matrícula es fa a través d'UACloud, mòdul de matrícula, pla HC13.

La Universitat d'Alacant llança el Pla de Continuïtat de l'Activitat per a la continuïtat docent no presencial i la continuïtat de l'activitat administrativa. La informació anirà ampliant-se.

ALUMNAT AMB TESIS REGISTRADES - SE SUSPENEN ELS ACTES DE DEFENSA DE TESIS DOCTORALS PROGRAMATS. Així mateix, s'interromp el còmput dels terminis de depòsit per a l'alumnat que ja ha registrat la seua tesi doctoral i  fins que es restablisca l'activitat normal de la Universitat. Les tesis afectades per aquesta mesura es poden consultar ací.

 CONVOCATÒRIA D'AJUDES DE MOBILITAT INTERNACIONAL 2020. Publicada la llista provisional d'admesos i exclosos incloent una correcció d'errors a aquesta. - En la Resolució de 20 de maig de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord d'autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, s'estableix amb efectes d'1 de juny de 2020, la derogació de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, per consegüent, el nou termini per a presentar esmenes i/o al·legacions serà de l'1 al 12 de juny de 2020.

RESULTATS PREINSCRIPCIÓ DOCTORATS (2ª FASE CURS 2019/20).

CONVOCATÒRIA 2020 DE SUPORT LINGÜÍSTIC A l'ELABORACIÓ DE TESIS DOCTORALS EN VALENCIÀ I EN LLENGÜES ESTRANGERES (BOUA 28/02/2020)

Normes de permanència en estudis de doctorat (modalitat d'estudis, pròrrogues i baixes en estudis de doctorat). Entrada en vigor a partir del curs 2019-20

PRESENTACIÓ JORNADA PROFESSORAT TUTOR/DIRECTOR

El Comitè de direcció, en sessió ordinària del dia 14/03/2019, va acordar limitar el número màxim de tesi que pot tenir en fase d'investigació i direcció un doctor o doctora. Pot consultar-se aquest acord ací 

 VÍDEO ACTE DE BIENVENIDA. Si no vas poder acudir pots veure l'enregistrament de l'acte ací